Home > News > Zagovor diplome: Jožef Pulko, Meritve sevalnih poškodb v silicijevih detektrojih

Zagovor diplome: Jožef Pulko, Meritve sevalnih poškodb v silicijevih detektrojih

Date: 23. 9. 2008
Source: Department of Physics BSc. thesis defense
v petek, 23. 11. 2007, ob 10.30 v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19

Jožef PULKO, absolvent univerzitetnega študija fizike tehnične smeri, bo zagovarjal diplomsko delo z naslovom Meritve sevalnih poškodb v silicijevih detektrojih v petek, 23. novembra 2007, ob 10.30 v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19. 

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Andrej Čadež,
  • prof. dr. Alojz Kodre,
  • prof. dr. Andrej Likar,
  • prof. dr. Vladimir Cindro (mentor).