Home > News > Zagovor diplome: Ivana Deršek, Organizacija učnega gradiva z Wiki

Zagovor diplome: Ivana Deršek, Organizacija učnega gradiva z Wiki

Date: 23. 11. 2007
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
Zagovor diplome: četrtek, 29. 11. 2007, ob 9.00 uri v 3.05 na Jadranski 21/III.
Ivana DERŠEK, absolventka visokošolskega strokovnega študija praktične matematike, bo zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom »Organizacija učnega gradiva z Wiki« v četrtek, 29. 11. 2007, ob 9.00 uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III.

K o m i s i j a :

  • doc. dr. Andrej Bauer (mentor),
  • v. pr. mag. Matija Lokar,
  • doc. dr. Primož Moravec.