Home > News > Zagovor diplome: Marjeta Selak, Neskončno deljive matrike

Zagovor diplome: Marjeta Selak, Neskončno deljive matrike

Date: 26. 11. 2007
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
Zagovor diplome: sreda, 5. 12. 2007, ob 14. uri v 2.04 na Jadranski 21/II.
Marjeta SELAK, absolventka visokošolskega strokovnega študija praktične matematike, bo zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom »Neskončno deljive matrike« v sredo, 5. 12. 2007, ob 14. uri v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II.

K o m i s i j a :

  • doc. dr. Janez Bernik,
  • v. pr. mag. Andrej Kmet,
  • doc. dr. Damjana Kokol-Bukovšek (mentorica),
  • prof. dr. Tomaž Košir (somentor).