Home > News > Podelitev nagrad za najboljše Halcomove projekte

Podelitev nagrad za najboljše Halcomove projekte

Date: 27. 11. 2007
Source: In focus
V četrtek 22.11.2007 smo s podjetjem Halcom podelili nagrade za najuspešnejše študentske projekte v šolskem letu 2007/08.

Na predstavitvi najboljših projektov, ki se ji je pridružila tudi rektorica Univerze v Ljubljani, prof. dr. Andreja Kocijančič, je predstavnik podjetja Halcom, dr. Mirko Mušič, podelil naslednje nagrade za najboljše študentske raziskovalne projekte v preteklem šolskem letu:

 • Fizika:
  • 1. nagrada, 1000 EUR: Rok Prislan, "Gibljive kroglice kot model prevajanja toplote"
  • 2. nagrada, 600 EUR: Matija Perne, "Model kraške erozije"
  • 3. nagrada, 400 EUR: Jaka Bobnar, "Lastne frekvence priščipnjene krožne opne"
 • Matematika:
  • 1. nagrada, 1000 EUR: David Fabijan, "FlowStep: simulacija tekočine s celičnimi avtomati"
  • 2. nagrada, 600 EUR: Peter Gracar in Tamara Zajc, "Grafi nekomutativnosti grup"
  • 3. nagrada, 400 EUR: Sonja Valenčič, "Spletna učilnica in wiki pri začetnem tečaju programskega jezika"

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!

Na podelitvi je akad. prof. dr. Franc Forstnerič, dekan, povedal: "Halcomove nagrade, ki se danes podeljujejo prvič, bodo nedvomno prispevale k večjemu zanimanju naših študentov za samostojno raziskovalno delo in pripomogle k tesnejšemu sodelovanju med Fakulteto za matematiko in fiziko ter Halcomom."

Dr. Mirko Mušič, član uprave Halcoma je k temu dodal: "Menimo, da mora sodelovanje temeljiti na dolgoročnem partnerstvu in da je prav, da podjetja, ki si to lahko privoščijo, podpirajo dodatne programe in iniciative visokega šolstva. Hkrati bi seveda radi z razpisanimi nagradami dosegli tudi to, da bi prišlo do večje prepoznavnosti Halcoma kot dobrega delodajalca in s tem še do večjega zanimanja študentov FMF za zaposlitev pri nas."