Home > News > Zagovor doktorata: Dejan Kolarič, Aproksimacija holomorfnih preslikav s pogojem na rang in CR transverzalnost

Zagovor doktorata: Dejan Kolarič, Aproksimacija holomorfnih preslikav s pogojem na rang in CR transverzalnost

Date: 18. 12. 2007
Source: Department of Mathematics PhD defense
Sreda 19.12.2007, ob 12:15 v Plemljevem seminarju, soba 315, Jadranska 19.
Dejan Kolarič, univ. dipl. mat., bo zagovarjal doktrosko disertacijo s področja matematike z naslovom Aproksimacija holomorfnih preslikav s pogojem na rang in CR transverzalnost v sredo, 19. decembra 2007 ob 12:15 v prostorih fakultete, v Plemljevem seminarju, soba 315 na Jadranski 19.