Home > News > UniCredit Banka Slovenija d.d.

UniCredit Banka Slovenija d.d.

Date: 7. 3. 2008
Source: Job board
išče nove sodelavce na področju trgovanja s finančnimi instrumenti

UniCredit Banka Slovenija d.d. je prva pristno evropska banka, ki hkrati predstavlja tudi novo obliko finančne institucije v Evropi. Skupina stoji na trdnih temeljih, ki jih sestavljajo moč, sredstva in izkušnje nekaterih izmed najbolj spoštovanih bank po vsem svetu. Svoj ugled gradimo na zaupanju in strokovnosti, odnose z našimi javnostmi, med katerimi so sodelavci prav gotovo ena od pomembnejših, pa na temeljih vrednot, ki prinašajo trajno vrednost vsem. Naš cilj je do leta 2010 postati ena največjih bank na slovenskem trgu z 10 % tržnim deležem.

Smelo zastavljene cilje želimo tudi v letošnjem letu dosegati z novimi sodelavci, ki bodo izžarevali motiviranost, samoiniciativnost in visoko zavzetost, zato vas vabimo, da se pridružite mlademu in dinamičnemu timu kot

TRGOVEC S FINANČNIMI INSTRUMENTI/TRADER (m/ž)

v oddelku Trgovanje/Trading

Ključne naloge novega sodelavca bodo izvajanje operativnih nalog na področju finančnih trgov, vključno s trgovanjem s finančnimi instrumenti na medbančnem in drugih trgih, vodenje obrestne pozicije banke, vodenje likvidnosti banke v skladu s politiko banke, skupine in Banke Slovenije, upravljanje devizne pozicije banke, izdaja vrednostnih papirjev, prodaja finančnih isntrumentov finančnim institucijam in opravljanje drugih del in nalog po navodilih nadrejenih.

Od kandidatk oz. kandidatov pričakujemo: VII. stopnjo izobrazbe ekonomske ali druge ustrezne smeri; vsaj 3 leta delovnih izkušenj – prednost imajo kandidati z izkušnjami na področju finančnih trgov; komunikativnost, sposobnost za delo v timu; poznavanje osnovnih in izvedenih finančnih instrumentov; željo, sposobnost in vztrajnost za doseganje visoko zastavljenih ciljev; samoiniciativnost in samostojnost pri delu; tekoče ustno in pisno znanje angleškega jezika; ter poznavanje programskih orodij MS Office v okolju Windows.

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s šestmesečno poskusno dobo. Lokacija dela je v poslovnih prostorih banke v Ljubljani.

Izbranemu kandidatu bomo ponudili dobre delovne pogoje in plačilo na podlagi doseganja rezultatov ter možnost razvoja in napredovanja v mednarodni bančni ustanovi.

Če ste mnenja, da to delo predstavlja za vas izziv, vas vabimo k prijavi. Vaše pisne ponudbe v slovenskem in angleškem jeziku pričakujemo do vključno 16. marca 2008 na elektronskem naslovu: kadri@unicreditgroup.si

Prijave naslovite z RAZPIS TRAD_MAR08.