Department of Physics PhD defense

Wed
3
Apr
Zagovor doktorata: Arman Korajac, Univerzalnost okusov v procesih osnovnih delcev pri nizkih in visokih energijah
Department of Physics PhD defense
14:30
Tue
12
Mar
Zagovor doktorata: Jakob Novak, Iskanje procesov s parom Higgsovih bozonov z detektorjem ATLAS na trkalniku LHC
Department of Physics PhD defense
11:00
Tue
16
Jan
Zagovor doktorata: Janez Turk, Termoelastomehanika s faznim prehodom iz tekočine v trdnino
Department of Physics PhD defense
13:00
Thu
11
Jan
Zagovor doktorata: Martin Ulaga, Transport in difuzija naboja, spina in toplote v dvodimenzionalnem Hubbardovem modelu
Department of Physics PhD defense
15:00
Thu
30
Nov
Zagovor doktorata: Rok Venturini, Metastabilna stanja v dvodimenzionalnih materialih z valom gostote naboja
Department of Physics PhD defense
11:15
Wed
18
Oct
Zagovor doktorata: Luka Pavešić, Vpliv energije Coulombskega odboja na stanja znotraj superprevodne reže
Department of Physics PhD defense
15:00
Fri
13
Oct
Zagovor doktorata: Valentina Zhukova, Meritev sipalnega preseka za tvorbo mezonov Bs v trkih elektronov in pozitronov v energijskem območju okoli 11 GeV
Department of Physics PhD defense
15:00
Wed
4
Oct
Zagovor doktorata: Tanja Goričanec, Odziv zunaj-središčnih detektorjev nevtronov v tipičnem tlačnovodnem jedrskem reaktorju
Department of Physics PhD defense
08:00
Mon
2
Oct
Zagovor doktorata: Blaž Leban, Iskanje procesov gugalničnega mehanizma tipa II s pari enako nabitih leptonov v končnih stanjih z detektorjem ATLAS
Department of Physics PhD defense
08:00
Fri
29
Sep
Zagovor doktorata: Matic Kunšek, Transport delcev pri procesih bazenske filtracje
Department of Physics PhD defense
09:00
Tue
26
Sep
Zagovor doktorata: Rok Vogrinčič, Difuzni medzvezdni pasovi kot orodje za raziskovanje galaktične medzvezdne snovi
Department of Physics PhD defense
09:00
Fri
15
Sep
Zagovor doktorata: Boštjan Zajec, Eksperimentalno opazovanje konvektivnega vrenja pri visokih gostotah toplotnega toka
Department of Physics PhD defense
10:00 - FMF, Jadranska 19, Ljubljana, predavalnica F1
Wed
23
Aug
Zagovor doktorata: Žiga Krajnik, Neravnovesna statistična fizika v diskretnem prostor-času
Department of Physics PhD defense
11:00
Thu
22
Jun
Zagovor doktorata: Jaka Pišljar, Statične in dinamične lastnosti pol-skirmionov v tankih plasteh kiralnih tekočih kristalov
Department of Physics PhD defense
09:15
Wed
24
May
Zagovor doktorata: Žiga Gregorin, Suspenzije magnetnih ploščic v zunanjih poljih
Department of Physics PhD defense
15:15
Mon
24
Apr
Zagovor doktorata: Gašper Razdevšek, Kakovost slike pri Čerenkovi pozitronski emisijski tomografiji
Department of Physics PhD defense
12:30
Thu
13
Apr
Zagovor doktorata: Dejan Bošnjaković, Nastavljive optične uklonske strukture iz tekočekristalnih materialov
Department of Physics PhD defense
14:00
Tue
4
Apr
Zagovor doktorata: Darja Gačnik, Fizikalne lastnosti kositrovih visokoentropijskih spojin
Department of Physics PhD defense
14:15 - Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, predavalnica F7
Tue
10
Jan
Zagovor doktorata: Jan Šuntajs, Neravnovesne in statistične lastnosti izoliranih kvantnih večdelčnih sistemov
Department of Physics PhD defense
14:15 - Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana, predavalnica KS
Mon
12
Dec
Zagovor doktorata: Ana Marin, Razvoj metode za določanje starosti podplutb z optičnimi tehnikami
Department of Physics PhD defense
16:30 - Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana, predavalnica KS