Announcements of lectures, seminars and meetings

Thu
28
Oct
Andrej Likar: Boj s podatki s testom Kolmogorova
Seminar for history of mathematical sciences
20:00
Wed
27
Oct
Jan Grošelj: Konstrukcija, predstavitev in uporaba posplošenih zvezno odvedljivih Clough-Tocherjevih zlepkov
Numerical analysis seminar
10:15 - soba 3.06 na Jadranski 21
Wed
27
Oct
Peter Goričan: Mayer-Vietorisovo spektralno zaporedje, 2. del
Geometric topology seminar
10:00 - Zoom
Tue
26
Oct
Barbara Drinovec Drnovsek: Hiperbolicne domene v realnih evklidskih prostorih
Complex analysis seminar
12:30 - Predavalnica 3.06
Mon
25
Oct
Prof. Dr. Kai Roßnagel (Kiel University & DESY): Quantum TMDC-tronics
Monday physics colloquium
16:00 - Zoom
Mon
25
Oct
J. Kališnik, Distribucije s kompaktnim nosilcem
Topology seminar
12:15 - spletni seminar
Thu
21
Oct
Nada Razpet: Spirograf, krivuljniki, ...
Seminar for history of mathematical sciences
20:00
Thu
21
Oct
Klemen Šivic: Orbite nilpotentnih matrik v centralizatorju dane matrike
Algebra and functional analysis seminar
12:30 - FMF, Jadranska 21, predavalnica 2.03
Wed
20
Oct
Tadej Kanduč: Priprava kvizov v spletni učilnici s pomočjo Matlaba
Numerical analysis seminar
10:15 - soba 3.06 na Jadranski 21 in Zoom
Wed
20
Oct
Peter Goričan: Mayer-Vietorisovo spektralno zaporedje, 1. del
Geometric topology seminar
10:00 - Zoom
Tue
19
Oct
Luka Boc Thaler: O geometriji enostavno povezanih potujocih Fatoujevih komponent
Complex analysis seminar
12:30 - Predavalnica 3.06
Mon
18
Oct
Dr. Adam Wojciechowski (Jagiellonian University): Nitrogen-vacancy color centers in diamond and their applications in magnetic field sensing and imaging
Monday physics colloquium
16:00 - J19/F1
Mon
18
Oct
D. Lešnik, Čechovi in Ripsovi kompleksi v Urisonovem prostoru, 2. del
Topology seminar
12:15 - Predavalnica 3.06 in na spletu
Thu
14
Oct
Marko Razpet: Diedrich Uhlhorn in njegove krivulje
Seminar for history of mathematical sciences
20:00
Thu
14
Oct
Aljoša Peperko: Nekaj spektralne teorije za neskončne omejene nenegativne matrike v max-algebri (skupno delo z Vladimirjem Mullerjem)
Algebra and functional analysis seminar
12:30 - predavalnica 2.03 na Jadranski 21
Wed
13
Oct
Atish Mitra: Distortions of embeddings in Hilbert space
Geometric topology seminar
10:00 - Zoom
Wed
13
Oct
Emil Žagar: Poročilo o konferenci v Martuljku
Numerical analysis seminar
10:00 - soba 3.06 na Jadranski 21
Tue
12
Oct
Uros Kuzman: Aproksimacijski izreki za Pascalijeve sisteme
Complex analysis seminar
12:30 - Predavalnica 3.06
Mon
11
Oct
Assoc. Prof. Gabrijela Zaharijaš (UNG): TeV dark matter search program with the Cherenkov Telescope Array
Monday physics colloquium
16:00 - J19/F1
Mon
11
Oct
D. Lešnik, Čechovi in Ripsovi kompleksi v Urisonovem prostoru
Topology seminar
12:15 - Predavalnica 3.06 in na spletu