Department of Mathematics MSc thesis defense

Wed
24
Apr
Zagovor magisterija: Neža Habjan, Aplikacija teorije ekstremnih vrednosti na modeliranje naravnih katastrof v zavarovalništvu
Department of Mathematics MSc defense
13:00 - Predavalnica Kuščerjev seminar, Jadranska 19, 4. nadstropje.
Wed
24
Apr
Zagovor magisterija: Tina Ražić, Lastnosti Markova za statistične grafične modele
Department of Mathematics MSc defense
12:00 - Predavalnica Kuščerjev seminar, Jadranska 19, 4. nadstropje.
Fri
5
Apr
Zagovor magisterija: Barbara Bone, Množice števil brez tričlenih aritmetičnih zaporedij
Department of Mathematics MSc defense
12:00 - Predavalnica 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje
Wed
6
Mar
Zagovor magisterija: Marko Jordan, Prepoznavanje obrokov in ugrizov s strojnim učenjem na podlagi meritev pametne ure
Department of Mathematics MSc defense
10:00 - Predavalnica F-3, Jadranska 19, 1. nadstropje
Thu
15
Feb
Zagovor magisterija: Žan Kramar, Finančni primeri uporabe stohastične kontrole
Department of Mathematics MSc defense
08:00 - Predavalnica 3.06, Jadranska 21, 3. nadstropje
Mon
12
Feb
Zagovor magisterija: Maja Gornik, Odkrivanje stereotipov v velikih slovenskih jezikovnih modelih tipa BERT
Department of Mathematics MSc defense
09:30 - Predavalnica 3.06, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Thu
1
Feb
Zagovor magisterija: Tim Mulej, Za analizo primerni C^1 izogeometrični prostori zlepkov
Department of Mathematics MSc defense
11:00 - Predavalnica 3.05, Jadranska 21, 3. nadstropje
Mon
29
Jan
Zagovor magisterija: Anže Mramor, Analiza preživetja in strojno učenje za ocenjevanje kreditnih tveganj
Department of Mathematics MSc defense
12:00 - Predavalnica 3.06, Jadranska 21, 3. nadstropje
Fri
26
Jan
Zagovor magisterija: Tomas Rode, Dolgoročne dodelitve pri spajanju trgov na podlagi pretokov moči
Department of Mathematics MSc defense
12:00 - Predavalnica 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje
Wed
24
Jan
Zagovor magisterija: Manca Cör, Algoritmi za parametrizacijo ploskev
Department of Mathematics MSc defense
14:00 - Predavalnica 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje
Wed
24
Jan
Zagovor magisterija: Matej Neumann, Reševanje nehomogene Cauchy-Riemannove enačbe s Hörmanderjevo metodo
Department of Mathematics MSc defense
12:15 - Predavalnica 3.06, Jadranska 21, 3. nadstropje
Fri
5
Jan
Zagovor magisterija: Katja Albreht, Modeli hiperbolične geometrije in njihova vizualizacija
Department of Mathematics MSc defense
10:00 - Predavalnica 3.06, Jadranska 21, 3. nadstropje
Wed
3
Jan
Zagovor magisterija: Lara Vidmar, Uporaba stohastične optimalne kontrole za optimizacijo portfelja
Department of Mathematics MSc defense
15:00 - Kuščerjev seminar, Jadranska 19, 4. nadstropje
Wed
3
Jan
Zagovor magisterija: Enja Erker, Modeliranje in napovedovanje medicinske inflacije v državah EU
Department of Mathematics MSc defense
14:00 - Kuščerjev seminar, Jadranska 19, 4. nadstropje
Wed
20
Dec
Zagovor magisterija: Katarina Šipec, Mrežna homologija vozlov
Department of Mathematics MSc defense
08:30 - Predavalnica 3.06, Jadranska 21, 3. nadstropje
Tue
19
Dec
Zagovor magisterija: Sara Sovdat, Avtomatsko določanje ustreznosti PSG-elektronskih tiskanih vezij z metodami strojnega učenja
Department of Mathematics MSc defense
09:00 - Predavalnica F-6, Jadranska 19, 1. nadstropje
Thu
14
Dec
Zagovor magisterija: Žiga Putrle, Neprotislovnost klasične sintetične teorije izračunljivosti
Department of Mathematics MSc defense
11:00 - Predavalnica 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje
Tue
5
Dec
Zagovor magisterija: Nastja Košir Oblak, Vpliv sentimenta in drugih značilnosti letnih poročil podjetij, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, na različne kazalnike uspešnosti podjetij
Department of Mathematics MSc defense
11:00 - Predavalnica 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje
Thu
23
Nov
Zagovor magisterija: Živa Štebljaj, Reševanje eliptičnih parcialnih diferencialnih enačb v Bernstein-Bézierjevi reprezentaciji
Department of Mathematics MSc defense
10:15 - Predavalnica F-7, Jadranska 19, 2. nadstropje
Wed
15
Nov
Zagovor magisterija: Saša Prelog, Strojno učenje za aktuarsko modeliranje zdravstvenega zavarovanja
Department of Mathematics MSc defense
16:30 - Predavalnica 3.04, Jadranska 21, 3. nadstropje