Skip to main content

Department of Mathematics MSc thesis defense

Thu
18
Jul
Zagovor magisterija: Matevž Raspet, Metrične lastnosti medianskih grafov
Department of Mathematics MSc defense
13:00 - Predavalnica 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Thu
18
Jul
Zagovor magisterija: Lucija Bogataj, Barvanja spletov in Goeritzeva matrika
Department of Mathematics MSc defense
08:30 - Predavalnica 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Wed
3
Jul
Zagovor magisterija: Ana Šenica, Zlepki treh spremenljivk nad tetraedrsko particijo območja
Department of Mathematics MSc defense
12:00 - Predavalnica 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje
Thu
27
Jun
Zagovor magisterija: Ana Marija Avsenik, Problem optimalnega ustavljanja Brownovega mostu
Department of Mathematics MSc defense
12:45 - Predavalnica 2.04, Jadranska 21, 2. nadstropje
Fri
21
Jun
Zagovor magisterija: Marko Hostnik, S poizvedovanjem obogateno dopolnjevanje programske kode za lokalne projekte z velikimi jezikovnimi modeli
Department of Mathematics MSc defense
09:00 - Predavalnica 1.01, Jadranska 21, 1. nadstropje.
Tue
18
Jun
Zagovor magisterija: Katarina Kaplan, Analiza in klasifikacija EKG signalov z metodami strojnega učenja
Department of Mathematics MSc defense
12:00 - Predavalnica 3.06, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Tue
4
Jun
Zagovor magisterija: Anja Trobec, Oblikovanje in uravnoteženje ekonomskega sistema v brezplačnih mobilnih igrah
Department of Mathematics MSc defense
10:00 - Predavalnica 3.06, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Wed
24
Apr
Zagovor magisterija: Neža Habjan, Aplikacija teorije ekstremnih vrednosti na modeliranje naravnih katastrof v zavarovalništvu
Department of Mathematics MSc defense
13:00 - Predavalnica Kuščerjev seminar, Jadranska 19, 4. nadstropje.
Wed
24
Apr
Zagovor magisterija: Tina Ražić, Lastnosti Markova za statistične grafične modele
Department of Mathematics MSc defense
12:00 - Predavalnica Kuščerjev seminar, Jadranska 19, 4. nadstropje.
Fri
5
Apr
Zagovor magisterija: Barbara Bone, Množice števil brez tričlenih aritmetičnih zaporedij
Department of Mathematics MSc defense
12:00 - Predavalnica 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje
Wed
6
Mar
Zagovor magisterija: Marko Jordan, Prepoznavanje obrokov in ugrizov s strojnim učenjem na podlagi meritev pametne ure
Department of Mathematics MSc defense
10:00 - Predavalnica F-3, Jadranska 19, 1. nadstropje
Thu
15
Feb
Zagovor magisterija: Žan Kramar, Finančni primeri uporabe stohastične kontrole
Department of Mathematics MSc defense
08:00 - Predavalnica 3.06, Jadranska 21, 3. nadstropje
Mon
12
Feb
Zagovor magisterija: Maja Gornik, Odkrivanje stereotipov v velikih slovenskih jezikovnih modelih tipa BERT
Department of Mathematics MSc defense
09:30 - Predavalnica 3.06, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Thu
1
Feb
Zagovor magisterija: Tim Mulej, Za analizo primerni C^1 izogeometrični prostori zlepkov
Department of Mathematics MSc defense
11:00 - Predavalnica 3.05, Jadranska 21, 3. nadstropje
Mon
29
Jan
Zagovor magisterija: Anže Mramor, Analiza preživetja in strojno učenje za ocenjevanje kreditnih tveganj
Department of Mathematics MSc defense
12:00 - Predavalnica 3.06, Jadranska 21, 3. nadstropje
Fri
26
Jan
Zagovor magisterija: Tomas Rode, Dolgoročne dodelitve pri spajanju trgov na podlagi pretokov moči
Department of Mathematics MSc defense
12:00 - Predavalnica 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje
Wed
24
Jan
Zagovor magisterija: Manca Cör, Algoritmi za parametrizacijo ploskev
Department of Mathematics MSc defense
14:00 - Predavalnica 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje
Wed
24
Jan
Zagovor magisterija: Matej Neumann, Reševanje nehomogene Cauchy-Riemannove enačbe s Hörmanderjevo metodo
Department of Mathematics MSc defense
12:15 - Predavalnica 3.06, Jadranska 21, 3. nadstropje
Fri
5
Jan
Zagovor magisterija: Katja Albreht, Modeli hiperbolične geometrije in njihova vizualizacija
Department of Mathematics MSc defense
10:00 - Predavalnica 3.06, Jadranska 21, 3. nadstropje
Wed
3
Jan
Zagovor magisterija: Lara Vidmar, Uporaba stohastične optimalne kontrole za optimizacijo portfelja
Department of Mathematics MSc defense
15:00 - Kuščerjev seminar, Jadranska 19, 4. nadstropje