Skip to main content

Department of Mathematics BSc thesis defense

Zagovor dela diplomskega seminarja: Ioann Stanković, Reševanje problema maksimalnega prereza s kvantnim računalnikom
V petek, 19. 7. 2024, ob 12.00 v predavalnici 3.06, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
11. 7. 2024
Zagovor dela diplomskega seminarja: Timotej Stibilj, Verjetnostna metoda
V sredo, 10. 7. 2024, ob 10.00 v predavalnici 2.04, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
8. 7. 2024
Zagovor dela diplomskega seminarja: Jakob Pogačnik Souvent, Povezanost prostora leg robotske naprave
V ponedeljek, 1. 7. 2024, ob 13.00 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
28. 6. 2024
Zagovor dela diplomskega seminarja: Andrej Matevc, Frobeniusove algebre in (1+1)-razsežne topološke kvantne teorije polja
V petek, 5. 7. 2024, ob 13.00 v predavalnici 3.06, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
27. 6. 2024
Zagovor dela diplomskega seminarja: Jošt Gojkovič, Modeliranje pogojne neodvisnosti s pomočjo grafov
V četrtek, 27. 6. 2024, ob 12.00 v predavalnici 2.03, Jadranska 21, 2. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
24. 6. 2024
Zagovor dela diplomskega seminarja: Lara Nahtigal, Homogena funkcijska povprečja
V ponedeljek, 1. 7. 2024, ob 11.00 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
24. 6. 2024
Zagovor dela diplomskega seminarja: Alja Zaletelj, Homotopska razdalja
V ponedeljek, 1. 7. 2024, ob 9.00 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
24. 6. 2024
Zagovor dela diplomskega seminarja: Ian Kesar, Parcialna delovanja grup
V petek, 28. 6. 2024, ob 10.00 v predavalnici 2.04, Jadranska 21, 2. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
19. 6. 2024
Zagovor dela diplomskega seminarja: Matic Matušek, Moore-Penroseov matrični inverz
V četrtek, 20. 6. 2024, ob 12.00 v predavalnici 3.05, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
17. 6. 2024
Zagovor dela diplomskega seminarja: Christian Ravnikar, Končni topološki prostori
V sredo, 12. 6. 2024, ob 9.00 v predavalnici 3.06, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
11. 6. 2024
Zagovor dela diplomskega seminarja: Jan Peteh, Morsova teorija in Heegaardov razcep 3-mnogoterosti
V četrtek, 13. 6. 2024, ob 10.30 v predavalnici 3.06, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
5. 6. 2024
Zagovor dela diplomskega seminarja: Lea Holc, Interpolacija nad trikotniki
V četrtek, 6. 6. 2024, ob 12.15 v predavalnici 2.03, Jadranska 21, 2. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
30. 5. 2024
Zagovor dela diplomskega seminarja: Peter Damian Verček, Bikompleksne holomorfne funkcije
V četrtek, 30. 5. 2024, ob 10.00 v predavalnici 3.04, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
23. 5. 2024
Zagovor dela diplomskega seminarja: Tjaž Eržen, Paralelizacija grafovskih algoritmov v funkcijskih programskih jezikih
V petek, 26. 4. 2024, ob 9.00 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
18. 4. 2024
Zagovor dela diplomskega seminarja: Tina Drnovšek, Prosta inverzna polgrupa
V petek, 22. 3. 2024, ob 10.00 v predavalnici Kuščerjev seminar, Jadranska 19, 4. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
12. 3. 2024
Zagovor dela diplomskega seminarja: Jaka Svetek, Projekcija poslovanja in načrt financiranja za start-up podjetje: Primer podjetja Toquados
V četrtek, 16. 11. 2023, ob 14.15 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
10. 11. 2023
Zagovor dela diplomskega seminarja: Tilen Humar, Asimetrija parov slučajnih spremenljivk
V ponedeljek, 23. 10. 2023, ob 15.20 v predavalnici F-3, Jadranska 19, 1. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
18. 10. 2023
Zagovor dela diplomskega seminarja: Jure Smolar, Kolimite v elementarnih toposih
V četrtek, 19. 10. 2023, ob 14.15 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
11. 10. 2023
Zagovor dela diplomskega seminarja: Urban Rupnik, Steinova lema
V četrtek, 21. 9. 2023, ob 12.00 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
20. 9. 2023
Zagovor dela diplomskega seminarja: Sebastjan Šenk, Centralni limitni izrek in paroma neodvisne slučajne spremenljivke
V ponedeljek, 18. 9. 2023, ob 15.15 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
15. 9. 2023