Department of Mathematics BSc thesis defense

Zagovor dela diplomskega seminarja: Jon Pustavrh-Mičović, Obstoj včrtanega pravokotnika v Jordanovih krivuljah
Department of Mathematics BSc thesis defense
2. 9. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Sabrina Calcina, Preživetvena analiza za srčnožilne bolezni
Department of Mathematics BSc thesis defense
2. 9. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Anja Plesec, Makroekonomski učinki epidemije in odziv ekonomske politike
Department of Mathematics BSc thesis defense
2. 9. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Evgenija Burger, Topološki Radonov izrek
Department of Mathematics BSc thesis defense
1. 9. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Nejc Lukežič, Obnašanje potrošnika v času epidemije koronavirusa
Department of Mathematics BSc thesis defense
31. 8. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Nik Erzetič, Moduli nad glavnimi kolobarji in njihova uporaba
Department of Mathematics BSc thesis defense
31. 8. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Jakob Zmrzlikar, Jedrne metode
Department of Mathematics BSc thesis defense
31. 8. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Špela Petan, Testiranje generatorjev izidov v igrah na srečo
Department of Mathematics BSc thesis defense
31. 8. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Aljoša Rebolj, Numerične metode za integracijo hitro oscilirajočih funkcij
Department of Mathematics BSc thesis defense
27. 8. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Lara Jagodnik, Aproksimacija razpršenih podatkov z metodo najmanjših kvadratov nad triangulacijami
Department of Mathematics BSc thesis defense
27. 8. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Ana Šenica, Trikotniki, vložljivi v celoštevilsko mrežo
Department of Mathematics BSc thesis defense
26. 8. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Lara Vidmar, Eliptične funkcije
Četrtek, 19. 8. 2021, ob 10. uri v predavalnici P.01 na Jadranski 21/pritličje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
13. 8. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Anja Trobec, Newtonovi interpolacijski polinomi v več spremenljivkah
Četrtek, 19. 8. 2021, ob 9. uri v predavalnici P.01 na Jadranski 21/pritličje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
13. 8. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Katarina Šipec, Oktaedrske mnogoterosti
V četrtek, 12. 8. 2021, ob 11.00 v predavalnici P.02 na Jadranski 21/pritličje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
6. 8. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Gašper Mrzelj, Euler-Rodriguesova ogrodja prostorskih krivulj s pitagorejskim hodografom
Department of Mathematics BSc thesis defense
6. 7. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Matej Škerlep, Pariteta tveganja v portfeljih vrednostnih papirjev
V torek, 6. 7. 2021, ob 13. uri v predavalnici P.01 na Jadranski 21/pritličje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
5. 7. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Aljaž Ostrež, Matrične potence
V petek, 9. 7. 2021, ob 10.00 v predavalnici P.01 na Jadranski 21/pritličje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
1. 7. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Tjaž Silovšek, O teoriji upodobitev končnih grup
Department of Mathematics BSc thesis defense
23. 6. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Luka Vidic, Konstrukcija meje območja zaupanja
Department of Mathematics BSc thesis defense
14. 6. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Katja Draksler, Prepoznavnost: končni avtomati in racionalni jeziki
Department of Mathematics BSc thesis defense
3. 6. 2021