Department of Mathematics BSc thesis defense

Zagovor dela diplomskega seminarja: Mykola Shafranov, Večkriterijsko odločanje in metoda analitičnega hierarhičnega procesa
V četrtek, 13. 7. 2023 ob 12.00 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
10. 7. 2023
Zagovor dela diplomskega seminarja: Gaja Jamnik, Robno obnašanje potenčnih vrst
V torek, 11. 7. 2023 ob 11.00 v predavalnici P.02, Jadranska 21, pritličje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
6. 7. 2023
Zagovor dela diplomskega seminarja: Jimmy Zakeršnik, Linearna algebra nad polkolobarji
Department of Mathematics BSc thesis defense
27. 6. 2023
Zagovor dela diplomskega seminarja: Tanja Derin, Geometrija minimalnih ploskev
Department of Mathematics BSc thesis defense
22. 6. 2023
Zagovor dela diplomskega seminarja: Ana Julija Prešeren, Dominacija v krepkih produktih polnih grafov in poti
Department of Mathematics BSc thesis defense
6. 6. 2023
Zagovor dela diplomskega seminarja: Jaka Višnjevec, Steinerjeva včrtana elipsa in lokacijski problemi
Department of Mathematics BSc thesis defense
26. 5. 2023
Zagovor dela diplomskega seminarja: Vanja Kapun, Trajanje in konveksnost obveznic
Department of Mathematics BSc thesis defense
26. 5. 2023
Zagovor dela diplomskega seminarja: Špela Skubin, Schwarz-Christofflova preslikava
Department of Mathematics BSc thesis defense
17. 3. 2023
Zagovor dela diplomskega seminarja: Manca Strah, Arhimedske f-algebre
V ponedeljek, 5. 12. 2022, ob 9.00 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
29. 11. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Tom Gornik, Izrek o invarianci odprtih množic
V sredo, 23. 11. 2022, ob 12.15 v predavalnici 3.06, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
16. 11. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Ema Kozin, Polinomi magičnih matrik
V četrtek, 29. 9. 2022, ob 11.00 v predavalnici F-1, Jadranska 19, pritličje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
27. 9. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Klara Širca, Obdelava in analiza besedila z uporabo Matlaba
V četrtek, 29. 9. 2022, ob 10.00 v predavalnici F-1, Jadranska 19, pritličje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
27. 9. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Nika Furlan, Uporaba singularnega razcepa v priporočilnih sistemih
V ponedeljek, 26. 9. 2022, ob 12.00 v predavalnici P.02, Jadranska 21, pritličje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
23. 9. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Vid Štrancar, Problemi na rešetkah, učenje z napakami in postkvantna kriptografija
V četrtek, 22. 9. 2022, ob 12.15 v predavalnici P.02, Jadranska 21, pritličje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
20. 9. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Filip Škrlj, Teorija uporabnosti v negotovosti
V torek, 20. 9. 2022, ob 13.00 v predavalnici P.02, Jadranska 21, pritličje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
19. 9. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Pia Klemenc, Vpliv spola in osebnostnih lastnosti na občutljivost nagrajevanja
V torek, 20. 9. 2022, ob 12.00 v predavalnici P.02, Jadranska 21, pritličje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
19. 9. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Lucija Udir, Polinomi s celoštevilskimi vrednostmi
V torek, 20. 9. 2022, ob 11.00 v predavalnici P.02, Jadranska 21, pritličje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
16. 9. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Sara Kačarević, Celoštevilske trojiške forme
V torek, 20. 9. 2022, ob 10.30 v predavalnici P.01, Jadranska 21, pritličje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
16. 9. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Andraž Čepič, Poincaréjeva dualnost v de Rhamovi kohomologiji
V ponedeljek, 19. 9. 2022, ob 10.00 v predavalnici P.01, Jadranska 21, pritličje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
15. 9. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Tadej Mohorčič, Minimalno število različnih lastnih vrednosti dreves
V petek, 16. 9. 2022, ob 9.00 v predavalnici P.02, Jadranska 21, pritličje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
13. 9. 2022