Department of Mathematics BSc thesis defense

Zagovor dela diplomskega seminarja: Matej Cerar, Polmer grupe SL2(Fp)
V četrtek, 15. 9. 2022, ob 11.30 v predavalnici P.02, Jadranska 21, pritličje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
12. 9. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Tina Vovk, Strategije pri igri pokra s kockami
V petek, 16. 9. 2022 ob 12.00 v predavalnici P.02, Jadranska 21, pritličje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
12. 9. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Klara Penko, Hermiteova interpolacija funkcij dveh spremenljivk
V četrtek, 15. 9. 2022, ob 13.30 v predavalnici 2.04, Jadranska 21, 2. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
12. 9. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Tine Markočič, Lokalni čas in položaj pri enostavnem slučajnem sprehodu
V četrtek, 15. 9. 2022, ob 12.30 v predavalnici 2.04, Jadranska 21, 2. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
12. 9. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Peter Tiselj, Osnove polinomske kompleksne dinamike
V četrtek, 15. 9. 2022, ob 11.30 v predavalnici 2.04, Jadranska 21, 2. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
12. 9. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Nace Zavrtanik, Heytingove algebre in interpretacije
V sredo, 14. 9. 2022, ob 10.30 v predavalnici 2.02, Jadranska 21, 2. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
12. 9. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Klara Doler, Vpliv epidemije covid-19 na trg nepremičnin v Sloveniji
V torek, 13. 9. 2022, ob 9.00 v predavalnici 2.02, Jadranska 21, 2. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
9. 9. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Hana Ibrahimpašić, Algebraična številska polja z majhnim številom razredov
V ponedeljek, 12. 9. 2022, ob 9.00 v predavalnici 2.04, Jadranska 21, 2. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
9. 9. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Matej Melanšek, Očrtane kocke
V četrtek, 15. 9. 2022, ob 10.00 v predavalnici 2.03, Jadranska 21, 2. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
8. 9. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Tim Milanez, Sprehodi z naključnimi permutacijami
V petek, 9. 9. 2022, ob 10.00 v predavalnici P.02, Jadranska 21, pritličje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
8. 9. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Luna Strah, Kvantni algebrajski učinki
V petek, 9. 9. 2022, ob 11.30 v predavalnici 3.05, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
8. 9. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Vito Rozman, Konvolucijske nevronske mreže in njihova uporaba
V torek, 13. 9. 2022, ob 11.00 v predavalnici 2.02, Jadranska 21, 2. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
8. 9. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Matevž Kopač, Opcije in upravljanje s tveganji: Primer podjetja Cephalon
V torek, 13. 9. 2022, ob 12.00 v predavalnici 2.02, Jadranska 21, 2. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
8. 9. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Admira Abdić, Investicije v neotipljivi kapital
V torek, 13. 9. 2022, ob 10.00 v predavalnici 2.02, Jadranska 21, 2. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
8. 9. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Lenart Zavrtanik, Zamenljivost in de Finettijev izrek
V petek, 9. 9. 2022, ob 13.00 v predavalnici 2.04, Jadranska 21, 2. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
7. 9. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Tia Krofel, Dokazi brez razkritja znanja in njihova uporaba v financah
V petek, 9. 9. 2022, ob 12.00 v predavalnici 2.04, Jadranska 21, 2. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
7. 9. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Ana Marija Belingar, Vpliv spola in osebnostnih lastnosti na sprejemanje tveganj v povezavi s covidom-19
V petek, 9. 9. 2022, ob 14.00 v predavalnici 2.04, Jadranska 21, 2. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
7. 9. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Lina Ivanova, Discrete copulas and quasi-copulas
V petek, 9. 9. 2022, ob 11.00 v predavalnici 2.04, Jadranska 21, 2. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
7. 9. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Domen Gradišek, Tenzorski račun v mehaniki
V petek, 9. 9. 2022, ob 11.30 v predavalnici P.02, Jadranska 21, pritličje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
6. 9. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Gašper Golob, Preverjanje ravninskosti grafov v Lean
V petek, 9. 9. 2022, ob 10.00 v predavalnici 3.05, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
5. 9. 2022