Department of Mathematics BSc thesis defense

Zagovor dela diplomskega seminarja: Jon Mikoš, Izreki o ničlah
V četrtek, 8. 9. 2022, ob 11.00 v predavalnici 2.04, Jadranska 21, 2. nadstropje in na daljavo.
Department of Mathematics BSc thesis defense
5. 9. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Ajda Majhenič, Kvadratna cela števila
V četrtek, 8. 9. 2022, ob 12.00 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
5. 9. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Jan Črne, Uporaba kopul pri modeliranju odvisnosti diskretnih slučajnih vektorjev
V četrtek, 8. 9. 2022, ob 11.00 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
2. 9. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Andreja Turk, Deformacije ravninskih krivulj
V sredo, 7. 9. 2022, ob 10.00 v predavalnici 2.04, Jadranska 21, 2. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
2. 9. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Matevž Miščič, Mešanje z naključnimi transpozicijami
V ponedeljek, 5. 9. 2022, ob 12.30 v predavalnici P.02, Jadranska 21, pritličje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
31. 8. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Filip Rus, Vsote potenc
V ponedeljek, 5. 9. 2022, ob 11.15 v predavalnici P.02, Jadranska 21, pritličje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
31. 8. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Tjaša Trafela, Upravljanje z osebnimi financami
V petek, 2. 9. 2022, ob 14.00 v predavalnici 3.05, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
30. 8. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Ian Spiller, Ocena vrednosti farmacevtskega podjetja v odvisnosti od odobritve zdravila: primer Biogen
V petek, 2. 9. 2022, ob 13.00 v predavalnici 3.05, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
30. 8. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Matej Rojec, Napovedno vzdrževanje električnih transformatorjev s strojnim učenjem
V četrtek, 1. 9. 2022, ob 14.00 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
26. 8. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Brina Ribič, Numerična optimizacija z metodami usmerjenega spusta
V četrtek, 1. 9. 2022, ob 12.00 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
26. 8. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Eva Winkler, Uporaba novih tehnologij v podjetjih
V četrtek, 1. 9. 2022, ob 11.00 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
26. 8. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Kosta Leštov, Matrike nad glavnimi kolobarji
V torek, 30. 8. 2022, ob 11.30 v predavalnici 3.04, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
24. 8. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Oskar Vavtar, Proces kitajske restavracije
V četrtek, 25. 8. 2022, ob 12.15 v predavalnici 3.04, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
23. 8. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Gašper Potočnik, Opcije z vrzeljo
V četrtek, 25. 8. 2022, ob 11.15 v predavalnici 3.04, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
22. 8. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Rok Rozman, Algoritmično trgovanje s strojnim učenjem na kriptovalutah
V torek, 23. 8. 2022, ob 14.15 v predavalnici 3.06, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
19. 8. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Dejan Perić, Kvadratni recipročnostni zakon
V torek, 30. 8. 2022, ob 10.00 v predavalnici 3.04, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
19. 8. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Melisa Brulić, Variacijski račun in parcialne diferencialne enačbe
V ponedeljek, 29. 8. 2022, ob 13.30 v predavalnici P.02, Jadranska 21, pritličje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
18. 8. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Urh Primožič, P(Izraz|Gramatika)
V ponedeljek, 29. 8. 2022, ob 12.00 v predavalnici P.02, Jadranska 21, pritličje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
18. 8. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Žan Mikola, Binomski in trinomski modeli za vrednotenje opcij
V torek, 23. 8. 2022, ob 13.15 v predavalnici 3.06, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
18. 8. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Izak Jenko, Eliptične krivulje in kompleksni torusi
V torek, 30. 8. 2022, ob 10.30 v predavalnici P.02, Jadranska 21, pritličje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
17. 8. 2022