Department of Mathematics BSc thesis defense

Zagovor dela diplomskega seminarja: Urh Primožič, P(Izraz|Gramatika)
V ponedeljek, 29. 8. 2022, ob 12.00 v predavalnici P.02, Jadranska 21, pritličje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
18. 8. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Žan Mikola, Binomski in trinomski modeli za vrednotenje opcij
V torek, 23. 8. 2022, ob 13.15 v predavalnici 3.06, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
18. 8. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Izak Jenko, Eliptične krivulje in kompleksni torusi
V torek, 30. 8. 2022, ob 10.30 v predavalnici P.02, Jadranska 21, pritličje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
17. 8. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Jure Sternad, Ethereum, pametne pogodbe in oraklji
V petek, 19. 8. 2022, ob 12.00 v predavalnici 3.05, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
17. 8. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Andraž Pustoslemšek, Gorniški problem
V ponedeljek, 22. 8. 2022, ob 9.00 v predavalnici 3.05, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
12. 8. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Neža Korenjak, Curry-Howardova korespondenca
V sredo, 17. 8. 2022, ob 11.00 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
5. 8. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: David Rozman, Diferencialne enačbe z zamikom
V torek, 23. 8. 2022, ob 11.00 v predavalnici 3.06, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
5. 8. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Špela Ačko, Möbiusova inverzija
V petek, 19. 8. 2022, ob 10.00 v predavalnici 3.05, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
4. 8. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Luka Golob, Algoritem RSK
V četrtek, 18. 8. 2022, ob 10.00 v predavalnici P.02, Jadranska 21, pritličje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
4. 8. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Tadej Petrič, ZX-račun
V sredo, 17. 8. 2022, ob 9.30 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
4. 8. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Zala Štebljaj, Tropski polkolobar in simetrični Barvinokov rang
V sredo, 24. 8. 2022, ob 12.30 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
3. 8. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Beno Učakar, Kvazikonformna kirurgija in Hermanovi kolobarji
V sredo, 27. 7. 2022, ob 9.00 v predavalnici P.02, Jadranska 21, pritličje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
22. 7. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Sara Papež, Računanje lastnih vrednosti brez uporabe determinant
V sredo, 13. 7. 2022, ob 12.30 v predavalnici 3.05, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
11. 7. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Matej Jazbec, Primerjava teorije množic in teorije tipov kot temeljev matematike
V ponedeljek, 11. 7. 2022, ob 11.00 v predavalnici 3.05, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
5. 7. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Nina Velkavrh, Opcijske strategije
V sredo, 13. 7. 2022, ob 11.00 v predavalnici 3.05, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
4. 7. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: David Čadež, Stoneov reprezentacijski izrek in vektorske mreže s krepko enoto
V sredo, 6. 7. 2022, ob 11.30 v predavalnici 3.06, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
30. 6. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Gašper Terglav, Konfiguracija 95 točk in 95 premic, ki izhaja iz Pascalovega izreka in posplošitve na višje rede
V ponedeljek, 4. 7. 2022 ob 13.15 v predavalnici 3.05, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
29. 6. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Nika Robida, Kubična Hermiteova interpolacija z majhno oscilacijo odvodov
V torek, 5. 7. 2022, ob 13.15 v predavalnici 3.05, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
27. 6. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Mila Nedić, O konvergenci zaporedij holomorfnih funkcij
V ponedeljek, 27. 6. 2022, ob 10.00 v predavalnici 3.05, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
21. 6. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Gašper Rotar, Tenzorski produkti algeber
Četrtek, 23. 6. 2022, ob 10.00 v predavalnici 2.03, Jadranska 21, 2. nadstropje.
Department of Mathematics BSc thesis defense
10. 6. 2022