Department of Mathematics BSc thesis defense

Zagovor dela diplomskega seminarja: Ana Medved, Dinamika homeomorfizmov krožnice
Ponedeljek, 9. 5. 2022, ob 14.15 v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.
Department of Mathematics BSc thesis defense
3. 5. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Gašper Pust, Turnirji na izpadanje
V četrtek, 21. 4. 2022, ob 14. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.
Department of Mathematics BSc thesis defense
8. 4. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Nejc Zajc, Enakostranični trikotniki in Jordanove krivulje
V torek, 19. 4. 2022, ob 14.15 v predavalnici F7 na Jadranski 19/II.
Department of Mathematics BSc thesis defense
8. 4. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Maks Perbil, Uporaba kopul pri modeliranju donosov tveganih naložb
V petek, 25. 3. 2022, ob 13. uri v predavalnici 2.05 na Jadranski 21/II.
Department of Mathematics BSc thesis defense
22. 3. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Luka Sajovic, Manjkajoči obseg
Department of Mathematics BSc thesis defense
4. 3. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Andreja Jerman, Uporaba linearne algebre pri razvrščanju
V petek, 4. 3. 2022, ob 11. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.
Department of Mathematics BSc thesis defense
11. 2. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Patrik Mikuž, Uporaba diskretne valčne transformacije pri analizi telemetričnih podatkov
V sredo, 22. 12. 2021, ob 12.15 v predavalnici 2.01 na Jadranski 21/II.
Department of Mathematics BSc thesis defense
15. 12. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Tim Kalan, Spodbujevalno učenje pri igranju namiznih iger
V torek, 14. 12. 2021, ob 12. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.
Department of Mathematics BSc thesis defense
9. 12. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Žiga Gladek, Homologija Hovanova
V petek, 3. 12. 2021, ob 12.15 v predavalnici 2.02 na Jadranski 21/II.
Department of Mathematics BSc thesis defense
22. 11. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Oskar Kregar, Optimalno mešanje in deljenje kart pri taroku
Department of Mathematics BSc thesis defense
11. 10. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Žan Jarc, Finančni instrumenti osnovani na razpršenosti
Department of Mathematics BSc thesis defense
11. 10. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Brina Pirc, Računska zahtevnost binomskega modela
Department of Mathematics BSc thesis defense
27. 9. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Žan Kastelic, Racionalna aproksimacija funkcij
Department of Mathematics BSc thesis defense
27. 9. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Aleksander Janičijevič, Frizne grupe
Department of Mathematics BSc thesis defense
24. 9. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Marija Janeva, Tvegani izvedeni finančni instrumenti: Primer grofije Orange County v Kaliforniji
Department of Mathematics BSc thesis defense
21. 9. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Bor Rotar, Inverzni problem lastnih vrednosti za nenegativne matrike majhnih redov
Department of Mathematics BSc thesis defense
20. 9. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Nejc Duščak, Realne opcije
Department of Mathematics BSc thesis defense
20. 9. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Tinkara Žitko, Potence pozitivnih matrik
Department of Mathematics BSc thesis defense
16. 9. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Urban Merhar, Eliptične porazdelitve in Kendallov tau
Department of Mathematics BSc thesis defense
16. 9. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Luka Šinkovec, Problem razmene denarja
Department of Mathematics BSc thesis defense
14. 9. 2021