Department of Mathematics BSc thesis defense

Zagovor dela diplomskega seminarja: Maj Gaberšček, Metode podatkovne analitike za nadzor kakovosti študijev
Department of Mathematics BSc thesis defense
9. 9. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Domen Flakus Bosilj, Optimalna struktura kapitala podjetja
Department of Mathematics BSc thesis defense
9. 9. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Jan Založnik, Trinomska drevesa in metoda končnih diferenc za vrednotenje opcij
Department of Mathematics BSc thesis defense
9. 9. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Jan Šifrer, Numerično modeliranje širjenja bolezni COVID - 19
Department of Mathematics BSc thesis defense
8. 9. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Tim Mulej, Normalne matrike
Department of Mathematics BSc thesis defense
7. 9. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Lucija Bogataj, Ekstremalna kombinatorika z verjetnostno metodo
Department of Mathematics BSc thesis defense
7. 9. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Borut Zupan, Ničelno-neničelni vzorci idempotentnih matrik
Department of Mathematics BSc thesis defense
7. 9. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Žan Bajuk, Algebre, določene z dvostranskim ničelnim produktom
Department of Mathematics BSc thesis defense
7. 9. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Filip Nose, Grški parametri in zaščita portfelja pred tveganji
Department of Mathematics BSc thesis defense
7. 9. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Eva Babnik, Optimizacija portfeljev za vrednostne papirje s težkimi repi
Department of Mathematics BSc thesis defense
7. 9. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Brigita Milanič, Vpliv kognitivnega in čustvenega nadzora na sprejemanje tveganj
Department of Mathematics BSc thesis defense
7. 9. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Vito Založnik, O diskretni Fourierovi transformaciji
Department of Mathematics BSc thesis defense
6. 9. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Enja Erker, Vpliv nadzornikovega priporočila glede zadržanja izplačila dividend zavarovalnic v EU zaradi pandemije COVID-19 na cene delnic
Department of Mathematics BSc thesis defense
6. 9. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Anže Mramor, Algoritmi za optimizacijo rabe kodonov
Department of Mathematics BSc thesis defense
6. 9. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Andraž Maier, Praštevilski izrek
Department of Mathematics BSc thesis defense
3. 9. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Barbara Lipnik, Poincaré-Mirandov izrek
Department of Mathematics BSc thesis defense
3. 9. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Jure Babnik, Finančni instrumenti in razvoj upravljanja s tveganjem
Department of Mathematics BSc thesis defense
3. 9. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Mitja Mandić, Iterativne numerične metode v posplošenih linearnih modelih
Department of Mathematics BSc thesis defense
3. 9. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Timotej Giacomelli, Klasična teorija vprašalnikov
Department of Mathematics BSc thesis defense
3. 9. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Zala Stopar Špringer, Razvoj borznega trgovanja z opcijami
Department of Mathematics BSc thesis defense
3. 9. 2021