Home > News > Seminar za geometrijo in the year 2009

Seminar za geometrijo in the year 2009

I want to receive the news from this source by email »

10. 12. 2009 | Geometry seminar Jure Kališnik: Poincare-Birkhoff-Wittov izrek Ponedeljek 14.12.2009, od 10h do 12h, soba 3.06 na Jadranski 21
2. 12. 2009 | Geometry seminar Jure Kališnik: Invariantni diferencialni operatorji in univerzalne ovojne algebre Ponedeljek 7.12.2009, od 10h do 12h, soba 3.06 na Jadranski 21
25. 11. 2009 | Geometry seminar Blaž Jelenc: Kontaktna geometrija Ponedeljek 30.11.2009, od 10h do 12h, soba 3.06 na Jadranski 21
19. 11. 2009 | Geometry seminar Jure Kališnik: Simboli diferencialnih operatorjev Ponedeljek 23.11.2009, od 10h do 12h, soba 3.06 na Jadranski 21
11. 11. 2009 | Geometry seminar Anita Buckley: Pfaffianske upodobitve ravninskih krivulj Ponedeljek 16.11.2009, od 10h do 12h, soba 3.06 na Jadranski 21
5. 11. 2009 | Geometry seminar Martin Vuk: Poissonove strukture na dualu Liejeve algebre Ponedeljek 9.11.2009, od 10h do 12h, soba 3.06 na Jadranski 21
29. 10. 2009 | Geometry seminar Janez Mrčun: Liejeve foliacije Ponedeljek 2.11.2009, od 10h do 12h, soba 3.06 na Jadranski 21
28. 5. 2009 | Geometry seminar Davorin Lešnik: Toposi kot modeli intuicionistične matematike 3. del Ponedeljek 1.6.2009, od 10h do 12h, Plemljev seminar na Jadranski 19
22. 5. 2009 | Geometry seminar Davorin Lešnik: Toposi kot modeli intuicionistične matematike 2. del Ponedeljek 25.5.2009, od 10h do 12h, Plemljev seminar na Jadranski 19
13. 5. 2009 | Geometry seminar Davorin Lešnik: Toposi kot modeli intuicionistične matematike Ponedeljek 18.5.2009, od 10h do 12h, Plemljev seminar na Jadranski 19
30. 4. 2009 | Geometry seminar Jure Kališnik: Picardova grupa algeber gladkih funkcij Ponedeljek 4.5.2009, od 10h do 12h, Plemljev seminar na Jadranski 19
27. 3. 2009 | Geometry seminar Alex Küronya: Multiplier ideals in geometry Ponedeljek 6.4.2009, od 10h do 12h, Plemljev seminar na Jadranski 19
25. 3. 2009 | Geometry seminar Janez Mrčun: Singularna homologija topoloških grupoidov Ponedeljek 30.3.2009, od 10h do 12h, Plemljev seminar na Jadranski 19
12. 3. 2009 | Geometry seminar Blaž Jelenc: Klasifikacija vektorskih svežnjev nad topološkim parom Ponedeljek 16.3.2009, od 10h do 12h, Plemljev seminar na Jadranski 19
27. 2. 2009 | Geometry seminar Martin Vuk: Izospektralni tok in posplošeni Jacobijev torus Ponedeljek 2.3.2009, od 10h do 12h, Plemljev seminar na Jadranski 19
10. 2. 2009 | Geometry seminar Jure Kališnik: Serre-Swanov izrek za globalne kvociente Ponedeljek 16.2.2009, od 10h do 12h, Plemljev seminar na Jadranski 19
Archive: 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007