Home > News > Zagovori diplom na Oddelku za matematiko

Zagovori diplom na Oddelku za matematiko

I want to receive the news from this source by email »

16. 10. 2020 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Martin Kokošinek, q-Bernsteinovi polinomi in q-Bezierjeve krivulje V petek, 23. 10. 2020, ob 13. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III
9. 10. 2020 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Lana Herman, Gödlov izrek o nepopolnosti V ponedeljek, 12. 10. 2020, ob 15. uri v predavalnici 2.02 na Jadranski 21/II
23. 9. 2020 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Eva Rozman, Dualne bazne funkcije za Bernsteinove polinome V petek, 25. 9. 2020, ob 9. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III
11. 9. 2020 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Ana Marija Kravanja, Popolnoma pozitiven rang simetričnih matrik V četrtek, 17. 9. 2020, ob 11. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III
11. 9. 2020 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Žan Kramar, Stabilnost aditivnih preslikav in izometrij V ponedeljek, 14. 9. 2020, ob 15. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III
10. 9. 2020 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Sara Bizjak, Tehnike kombiniranja napovedi pri strojnem učenju ansamblov V torek, 15. 9. 2020, ob 9. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III
10. 9. 2020 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Stefan Đekanović, Vrednotenje evropskih opcij s procesi razvejanja V ponedeljek, 14. 9. 2020, ob 13. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III
10. 9. 2020 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Veronika Sovdat, Dominacijske množice na grafih V ponedeljek, 14. 9. 2020, ob 12. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III
10. 9. 2020 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Neža Habjan, Posebnosti ocene investicije v podjetje z internim trgom delnic V ponedeljek, 14. 9. 2020, ob 11. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III
9. 9. 2020 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Mela Malej, Preference na Lorenzovih krivuljah in Ginijev koeficient V petek, 11. 9. 2020, ob 15. uri v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II.
9. 9. 2020 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Tomas Rode, Osnovni izreki teorije blaginje V petek, 11. 9. 2020, ob 14. uri v predavalnici P.04 na Jadranski 21/II
9. 9. 2020 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Marcel Špehonja, Mere skladnosti: Kendallov tau in Spearmanov ro V petek, 11. 9. 2020, ob 13. uri v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II
9. 9. 2020 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Ines Šilc, Indikatorji gospodarskih kriz na finančnih trgih V petek, 11. 9. 2020, ob 9. uri v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II
8. 9. 2020 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Nejc Ševerkar, Mandelbrotova množica in algoritem DEM V četrtek, 10. 9. 2020, ob 15. uri v predavalnici 2.02 na Jadranski 21/II
8. 9. 2020 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Darjan Pavšič, Stohastična optimizacija v diskretnem času V četrtek, 10. 9. 2020, ob 14. uri v predavalnici 2.02 na Jadranski 21/II
8. 9. 2020 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja, Klara Golob: Stiskanje slik V sredo, 9. 9. 2020, ob 17.30 v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II.
8. 9. 2020 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Jaka Strmčnik, Struktura končno razsežnih algeber V sredo, 9. 9. 2020, ob 16. uri v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II.
4. 9. 2020 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Živa Štebljaj, Presečni grafi komutativnih kolobarjev V sredo, 9. 9. 2020, ob 9.30 v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III
4. 9. 2020 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Petra Podlogar, Štetje dreves V sredo, 9. 9. 2020, ob 8.00 v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III
3. 9. 2020 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Lana Zajc, Tvegani izvedeni finančni instrumenti: Primer podjetja Metallgesellschaft A.G. V torek, 8. 9. 2020, ob 14.30 v predavalnici P.02 na Jadranski 21/pritličje
3. 9. 2020 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Urh Peček, Bayesova linearna regresija V torek, 8. 9. 2020, ob 13.45 v predavalnici P.02 na Jadranski 21/pritličje
3. 9. 2020 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Eva Deželak, Kombiniranje kvadraturnih formul v kvadraturne formule višjega reda V torek, 8. 9. 2020, ob 12.15 v predavalnici P.02 na Jadranski 21/pritličje
1. 9. 2020 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Maruša Oražem, Konstrukcija gibanja kamere z uporabo pitagorejskih krivulj V ponedeljek, 7. 9. 2020, ob 11.30 v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II
1. 9. 2020 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Matej Marinko, Hitro množenje matrik V ponedeljek, 7. 9. 2020, ob 10.00 v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II
31. 8. 2020 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Saša Prelog, Pričakovana življenjska doba V četrtek, 3. 9. 2020, ob 12.15 v predavalnici 2.03 na Jadranski 21/II
28. 8. 2020 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Kevin Štampar, Aksiomatska nestandardna analiza V torek, 1. 9. 2020, ob 10.30 v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III
27. 8. 2020 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Vid Drobnič, Kombinatorična teorija matrik V sredo, 2. 9. 2020, ob 12.45 uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III
27. 8. 2020 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Daniel Vitas, Slike nekomutativnih polinomov V sredo, 2. 9. 2020, ob 11.15 uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III
24. 8. 2020 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Enej Kovač, Naključni slonji sprehodi V petek, 28. 8. 2020, ob 14.00 v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III
12. 8. 2020 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Mihael Pačnik, Entropija v informacijski teoriji, termodinamiki in kvantni mehaniki V torek, 18. 8. 2020, ob 11.00 v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
12. 8. 2020 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Maruša Lekše, Ekstremno nepovezani prostori V torek, 18. 8. 2020, ob 9.45 v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
31. 7. 2020 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Tjaša Mehle, Boltzmann-Gibbsova porazdelitev denarja V torek, 11. 8. 2020, ob 16. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III
7. 8. 2020 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Tina Bertok, Slučajne matrične igre V torek, 11. 8. 2020, ob 15. uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III
30. 7. 2020 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Eva Ozebek, Upravljanje podjetij na osnovi vrednosti: primer podjetja Petrol V torek, 11. 8. 2020, ob 14. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III
13. 7. 2020 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Gašper Urh, Dugundjijev razširitveni izrek V sredo, 15. 7. 2020, ob 11.00 uri v predavalnici P.02 na Jadranski 21/pritličje
13. 7. 2020 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Tim Resnik, Model Black-Litterman in optimizacija donosa portfelja V sredo, 15. 7. 2020, ob 14. uri v predavalnici P.02 na Jadranski 21/pritličje
7. 7. 2020 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Vid Megušar, Izrek Monskega V sredo, 15. 7. 2020, ob 9.30 uri v predavalnici P.02 na Jadranski 21/pritličje
3. 7. 2020 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Jan Kolenc, Analiza odziva potrošnikov na Brexit s pomočjo metode tekstovnega rudarjenja v programu R V torek, 7. 7. 2020, ob 13. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III
24. 6. 2020 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Laura Guzelj Blatnik, Nevronske mreže z vzvratnim razširjanjem napak v funkcijskem programskem jeziku V sredo, 1. 7. 2020, ob 13.00 uri v predavalnici 2.03 na Jadranski 21/II
23. 6. 2020 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Tadej Meglić, Metuljev učinek V sredo, 1. 7. 2020, ob 9.30 uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III
20. 6. 2020 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Grega Saksida, Problem treh teles V sredo, 1. 7. 2020, ob 11.00 uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III
10. 6. 2020 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Urša Zrimšek, Algoritmi za prepoznavanje ročno napisanih števk V petek, 19. 6. 2020, ob 9.30 uri v predavalnici F5 na Jadranski 19/I
9. 6. 2020 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Matej Neumann, Cauchyjeva metoda za izračun integralov V petek, 19. 6. 2020, ob 11.00 uri v predavalnici F5 na Jadranski 19/I
10. 1. 2020 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Kristjan Kostelec, Denotacijska semantika PCF V sredo, 22. 1. 2020, ob 9.30 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
Archive: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007