Home > News > Zagovori doktoratov na Oddelku za fiziko in the year 2012

Zagovori doktoratov na Oddelku za fiziko in the year 2012

I want to receive the news from this source by email »

28. 11. 2012 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Luka Debenjak, Izgradnja in umeritev detektorja sevanja Čerenkova za hiperjedrske poskuse pri visokih števnih hitrostih v petek, 30. 11. 2012 ob 10.15 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
4. 10. 2012 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Duško Kančev, univ. dipl. inž. el., Večparametrična optimizacija preizkušanja in vzdrževanja v jedrskih elektrarnah z upoštevanjem staranja v četrtek, 11. 10. 2012 ob 13.15 uri v predavalnici F-7 na Jadranski 19
21. 9. 2012 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Gregor Kladnik, Elektronska struktura in prenos naboja v nanostrukturah in na hibridnih stičnih mejah v torek, 25. 9. 2012 ob 11.15 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
18. 9. 2012 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Bojan Žunkovič, Markovski odprti kvantni večdelčni sistemi daleč od ravnovesja v petek, 21. 9. 2012 ob 11.15 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
13. 9. 2012 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Jure Drobnak, Natančno omejevanje prispevkov nove fizike preko razpadov kvarka top v petek, 14. 9. 2012 ob 10.00 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
27. 8. 2012 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Simon Čopar, Topologija in geometrija defektov v ograjenem nematiku v petek, 31. 8. 2012 ob 11.15 uri v predavalnici F-1 na Jadranski 19
26. 6. 2012 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Miha Mihovilovič, Meritev dvojnopolarizacijskih asimetrij v kvazielastičnih procesih 3He(e,e`d) in 3He(e,e`p) v četrtek, 28. 6. 2012 ob 12.15 uri v Plemljevem seminarju na Jadranski 19
13. 6. 2012 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Anton Gradišek, Raziskave dinamike vodika v kompleksnih kovinskih sistemih z jedrsko magnetno resonanco v četrtek, 14. 6. 2012 ob 10. uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
4. 6. 2012 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Andrej Petelin, Sipanje svetlobe v tekočekristalnih elastomerih v sredo, 13. 6. 2012 ob 9.30 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
25. 5. 2012 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Matej Bobnar, Anizotropne fizikalne lastnosti kvazikristalov z ikozaedrično in dekagonalno simetrijo ter njihovih periodičnih aproksimantov v četrtek, 31. 5. 2012 ob 10. uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
17. 5. 2012 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Peter Gregorčič, Brezdotično opazovanje optodinamskih pojavov v ponedeljek, 21. 5. 2012 ob 8.30 uri v predavalnici F-1 na Jadranski 19
28. 3. 2012 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Ana Hočevar, Skupki lipidnih vesiklov kot modeli preprostih živalskih tkiv v torek, 3. 4. 2012 ob 9. uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
26. 3. 2012 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Aljaž Godec, Večdelčne korelacije pri hidrofobnih interakcijah v petek, 30. 3. 2012 ob 13. uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
16. 3. 2012 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Brina Črnko, Geometrija izbranih mehkih snovi: nematskih koloidov in pen na sferi v sredo, 21. 3. 2012 ob 11. uri v predavalnici F-2 na Jadranski 19
8. 3. 2012 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Lev Vidmar, Vpliv fononov na fiziko močno koreliranih elektronskih sistemov v torek, 13. 3. 2012 ob 9. uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
9. 2. 2012 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Gašper Žerovnik, Uporaba kovariančnih matrik za oceno negotovosti v reaktorskih preračunih v petek, 10. 2. 2012 ob 12.30 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
Archive: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007