Home > News > Zagovori magisterijev na Oddelku za matematiko

Zagovori magisterijev na Oddelku za matematiko

I want to receive the news from this source by email »

16. 10. 2020 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Lea Tehovnik, Zgodnje odkrivanje prevar pri menjavi kriptovalut s strojnim učenjem V torek, 20. 10. 2020, ob 13. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
1. 10. 2020 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Tanja Ritovšek, Shannon-Nyquistov izrek vzorčenja in zgoščeno zaznavanje Magistrski izpit: četrtek, 15. 10. 2020, ob 13. uri v predavalnici 2.02 na Jadranski 21/II. Zagovor magistrskega dela: petek, 16. 10. 2020, ob 13. uri v predavalnici 2.02 na Jadranski 21/II
23. 9. 2020 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Samo Kralj, Sprehodi s kratkimi koraki v prvem kvadrantu Magistrski izpit: torek, 29. 9. 2020, ob 13. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III. Zagovor magistrskega dela: sreda, 30. 9. 2020, ob 11. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III
29. 9. 2020 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Matic Oskar Hajšen, Algoritmi za matematično podporo sintezne biologije Magistrski izpit: petek, 2. 10. 2020, ob 10. uri v predavalnici F1 na Jadranski 19. Zagovor magistrskega dela: petek, 2. 10. 2020, ob 12. uri v predavalnici F1 na Jadranski 19
21. 9. 2020 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Martin Pezdir, Izračun cenovnih indeksov s strojnim učenjem za avtomatsko razvrščanje produktov V četrtek, 24. 9. 2020, ob 11. uri v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II.
17. 9. 2020 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Uroš Krampelj, Max-plus algebra in njena uporaba pri sestavljanju železniških voznih redov V sredo, 23. 9. 2020, ob 10. uri v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II
17. 9. 2020 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Lara Jerman, Dokazi formule o kljukah V torek, 29. 9. 2020, ob 11. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III
16. 9. 2020 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Matija Primožič, Zemljevidi in njihove projekcije Magistrski izpit: četrtek, 24. 9. 2020, ob 13. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III. Zagovor magistrskega dela: petek, 25. 9. 2020, ob 13. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III
8. 9. 2020 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Urša Pertot, Knjižnica za samodejno generiranje matematičnih nalog Magistrski izpit: v sredo, 23. 9. 2020, ob 10. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III. Zagovor magistrskega dela: v četrtek, 24. 9. 2020 ob 10. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III
7. 9. 2020 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Živa Urbančič, Aproksimacija mnogoterosti z mehkimi simplicialnimi množicami in njena implementacija v algoritmu UMAP Magistrski izpit: četrtek, 10. 9. 2020, ob 13.30 v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II. Zagovor magistrskega dela: petek, 11. 9. 2020 ob 13. uri, v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III
4. 9. 2020 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Žan Grad, Teorija umeritvenih polj, Yang--Mills--Higgsove enačbe in spinske strukture na Lorentzovih mnogoterostih Magistrski izpit: sreda, 9. 9. 2020, ob 11.00 v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II. Zagovor magistrskega dela: četrtek, 10. 9. 2020, ob 12.00 v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II
1. 9. 2020 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Andrej Svetina, Kontaktna geometrija Magistrski izpit: četrtek, 3. 9. 2020, ob 13.00 v predavalnici P.02 na Jadranski 21/pritličje. Zagovor magistrskega dela: petek, 4. 9. 2020, ob 12.00 v predavalnici 2.03 na Jadranski 21/II
31. 8. 2020 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Andraž Pirnovar, Modeliranje verjetnosti neplačila s kopulami V četrtek, 3. 9. 2020, ob 13. uri v predavalnici 2.03 na Jadranski 21/II
28. 8. 2020 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Tea Štrekelj, Krein-Milmanov izrek za matrične konveksne množice Magistrski izpit: četrtek, 3. 9. 2020, ob 11. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III. Zagovor magistrskega dela: istega dne ob 13. uri, oziroma po izpitu, v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III
20. 8. 2020 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Kristina Grbec, Grafi stanj za različice Hanojskega stolpa Magistrski izpit: torek, 25. 8. 2020, ob 14.00 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III. Zagovor magistrskega dela: sreda, 26. 8. 2020, ob 14.00 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
18. 8. 2020 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Urška Matjašec, Ekstrakcija pravil iz globokih nevronskih mrež V torek, 11. 8. 2020, ob 11. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
7. 8. 2020 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Valentina Gnamuš, Monte Carlo markovske verige in njihova uporaba V torek, 11. 8. 2020, ob 17. uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III
14. 7. 2020 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Jaka Gubanc, Posplošene baricentrične koordinate Magistrski izpit: četrtek, 16. 7. 2020, ob 9. uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III. Zagovor magistrskega dela: petek, 17. 7. 2020, ob 9. uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III
23. 6. 2020 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Paula Vouk, Ločevanje skupin posnetkov elektrohisterografskih signalov s prezgodnjim in terminskim porodom na osnovi ocenjevanja sprememb razširjanja električnih potencialov V ponedeljek, 29. 6. 2020, ob 9. uri v predavalnici P.02 na Jadranski 21/pritličje
5. 6. 2020 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Domen Balantič, Uporaba modelov ARIMA in GARCH za modeliranje tržišča kriptovalut in razvoj trgovalne strategije V petek, 12. 6. 2020, ob 9.00 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
5. 6. 2020 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Katarina Černe, Konstrukcija geometrijsko zveznih parametričnih ploskev Magistrski izpit: sreda, 10. 6. 2020, ob 9.00 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III. Zagovor magistrskega dela: četrtek, 11. 6. 2020, ob 9.00 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
6. 5. 2020 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Lea Benedičič, Razvoj priporočilnega sistema za spletno igralnico s strojnim učenjem V petek, 15. 5. 2020, ob 10. uri preko videokonference v programu ZOOM
6. 5. 2020 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Miha Avsec, Kubične krivulje v kriptografiji Magistrski izpit: torek, 12. 5. 2020, ob 10. uri preko videokonference v programu ZOOM. Zagovor magistrskega dela: torek, 12. 5. 2020, ob 12. uri preko videokonference v programu ZOOM
14. 4. 2020 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Žiga Zupančič, Prevajanje prestreznikov algebrajskih učinkov v jezik brez učinkov V petek, 17. 4. 2020, ob 10. uri preko videokonference v programu ZOOM
27. 2. 2020 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Eva Zmazek, Anti-Ramseyeva števila Magistrski izpit: ponedeljek, 2. 3. 2020, ob 13. uri v Plemljevem seminarju na Jadranski 19/III. Zagovor magistrskega dela: torek, 3. 3. 2020, ob 8. uri v Plemljevem seminarju na Jadranski 19/III
5. 2. 2020 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Matija Čufar, Računanje enodimenzionalne vztrajne homologije v geodezični metriki V petek, 7. 2. 2020, ob 12. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
27. 1. 2020 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Rok Havlas, Perfektoidni prostori Magistrski izpit: petek, 31. 1. 2020, ob 11. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III. Zagovor magistrskega dela: petek, 31. 1. 2020, ob 12. uri oziroma po izpitu v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
30. 1. 2020 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Miha Šifrer, Mere tveganja Magistrski izpit: petek, 31. 1. 2020, ob 9. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III. Zagovor magistrskega dela: petek, 31. 1. 2020, ob 10. uri oziroma po izpitu v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
Archive: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008