Home > News > Predstavitve diplom, magisterijev in doktoratov in the year 2008

Predstavitve diplom, magisterijev in doktoratov in the year 2008

I want to receive the news from this source by email »

29. 12. 2008 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Jana Rihtaršič, Tokovi in prerezi v parametričnem omrežju Diplomski izpit: ponedeljek, 5. 1. 2009, ob 13. uri v Plem. seminarju na Jadr. 19/III. Zagovor diplome: torek, 6. 1. 2009, ob 14. uri v 2.03 na Jadr. 21/II
15. 12. 2008 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Evelina Kudrevičius, Platforma SharePoint in oblikovanje glavne strani Zagovor diplome: torek, 23. 12. 2008, ob 12. uri v Plem. seminarju na Jadr. 19/III
12. 12. 2008 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Alenka Tomažič, Pascalove matrike Zagovor diplome: petek, 19. 12. 2008, ob 10. uri v Plem. seminarju na Jadr. 19/III
15. 12. 2008 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Vanja Kovač, Vpliv lokalne orografije na napoved padavin modela ALADIN 18. septembra 2007 v sredo, 17.12.2008 ob 14.30 v predavalnici F-6 na Jadranski 19
5. 12. 2008 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Katja Jović, Preverjanje hiperboličnosti hermitskega kvadratnega problema lastnih vrednosti Diplomski izpit: sreda, 10. 12. 2008, ob 13. uri v 2.02 na Jadr. 21/II. Zagovor diplome: četrtek, 11. 12. 2008, ob 10. uri v Plemljevem seminarju na Jadr. 19/III
4. 12. 2008 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Luka Pitamic, Poskočna zanka v petek, 5.12.2008 ob 9. uri v KSEM na Jadranski 19
10. 12. 2008 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Andrija Volkanovski, Vpliv zanesljivosti zunanjega električnega napajanja na varnost jedrske elektrarne v petek, 19. decembra 2008, ob 10. uri v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
24. 11. 2008 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Alenka Bajec, Spektroskopsko opazovanje medzvezdne snovi v petek, 28.11.2008 ob 8.30 v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
21. 11. 2008 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Aleksandra Sandra Perko, Uporaba tehnike AJAX pri gradnji spletnih strani Zagovor diplome: četrtek, 27. 11. 2008, ob 10. uri v Plemljevem seminarju na Jadr. 19/III
20. 11. 2008 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Dolores Špilar, Linearni primer v Fisherjevem modelu Diplomski izpit: četrtek, 27. 11. 2008, ob 9. uri v Plem. seminarju na Jadr. 19/III. Zagovor diplome: petek, 28. 11. 2008, ob 11. uri v Plem. seminarju na Jadr. 19/III
13. 11. 2008 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Nina Friedl, Enakokotne konjugiranke, Tuckerjeve krožnice in Brocardove točke Diplomski izpit: ponedeljek, 17. 11. 2008, ob 14. uri v 3.07 na Jadr. 21/III. Zagovor diplome: torek, 18. 11. 2008, ob 14. uri v 3.07 na Jadr. 21/III
6. 11. 2008 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Petra Irma Inhof, Mrtvi čas proporcionalnega števca v petek, 21.11.2008 ob 13.uri v Kuščarjevem seminarju na Jadranski 19
23. 10. 2008 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Gregorja Vidmarja, Vpliv tuneliranja na statistiko in dinamiko energijskih stanj sistema mešanega tipa v torek, 28.10.2008 ob 16.15 v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
15. 10. 2008 | Department of Mathematics PhD defense Zagovor doktorata: Tadej Starčič, Baza Steinovih okolic vloženega strogo psevdokonveksnega območja in sorodnih objektov V četrtek, 16. 10. 2008, ob 12.15 uri v Plemljevem seminarju na Jadranski 19/III
10. 10. 2008 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Primož Kožar, Modeli finančnih trgov Zagovor diplome: četrtek, 16. 10. 2008, ob 14. uri v 3.07 na Jadr. 21/III
15. 10. 2008 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Ivo Krajnik, Uporaba metode PIGE za analizo lahkih elementov v sredo, 22.10.2008 ob 12.30 v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
13. 10. 2008 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Jerneja Milavec, Dvodimenzionalne holografske mrežice v tekočekristalnih disperzijah v torek, 14.10.2008 ob 15. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21
3. 10. 2008 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Andrej Vrečko, Modulacija svetlobe s tekočektistalnimi optičnim preklopniki v ponedeljek, 6. oktobra 2008, ob 16. uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
9. 10. 2008 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Mitja Krnel, Določitev temperaturne odvisnosti efektivnega časa zajetja nosilcev naboja v silicijevih detektorjih v četrtek, 9.10.2008 ob 13.30 v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
2. 10. 2008 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Miroslav Babić, Obnašanje atmosfere v zadrževalnem hramu jedrske elektrarne pri nezgodnih pogojih pod vplivom vodnih prh v torek, 7. oktobra 2008 ob 10. uri v Kuščerjevem seminarju, soba 414 na Jadranski 19
25. 9. 2008 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Marina Popović, Kaj je vplivalo na študente pri vpisu na FMF Zagovor diplome: torek, 30. 9. 2008, ob 11. uri v 3.05 na Jadr. 21/III
25. 9. 2008 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Sanja Subašić, Vožnja s kolesom Zagovor diplome: torek, 30. 9. 2008, ob 10. uri v 3.04 na Jadr. 21/III
24. 9. 2008 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Nina Kovačič, Meritev hitrosti jedkanja polimerov z ioni argona v ponedeljek 29.09.2008, ob 10.30 v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
23. 9. 2008 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Danica Petric, Spoznavanje osnov programskega jezika C# Zagovor diplome: četrtek, 25. 9. 2008, ob 12. uri v 3.06 na Jadr. 21/III
23. 9. 2008 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Tilen Kusterle, Lokalni zaključeni odmik na orbiti linearnega pospeševalnika FLASH v petek, 26. 9. 2008, ob 10h v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
19. 9. 2008 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Rok Okorn, Vrednotenje nekaterih zavarovalniško-finančnih produktov Diplomski izpit: sreda, 24. 9. 2008, ob 11. uri v 3.06 na Jadr. 21/III. Zagovor diplome: četrtek, 25. 9. 2008, ob 11. uri v 3.06 na Jadr. 21/III
19. 9. 2008 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Polona Vehovec, Računanje lastnih vrednosti in lastnih vektorjev brez determinante Zagovor diplome: četrtek, 25. 9. 2008, ob 10. uri v 2.03 na Jadr. 21/II
19. 9. 2008 | Department of Mathematics PhD defense Zagovor doktorata: Aljoša Peperko, Spektralni radij integralskih operatorjev in spektralni radij matrik v max-algebri V sredo, 24. 9. 2008, ob 10.15 uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III
23. 9. 2008 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Irena Dolenc, Razvoj sistema za spremljanje kakovosti curka protonov pri eksperimentu ATLAS v četrtek, 18. 9. 2008, ob 16.30 v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
23. 9. 2008 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Jan Vales, Elektronsko senčenje pri reakciji med protoni in litijevimi ioni v ponedeljek, 29. 9. 2008, ob 9h v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
11. 9. 2008 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Nataša Černejšek, Linearni ohranjevalci Zagovor diplome: sreda, 17. 9. 2008, ob 13.00 uri v 3.05 na Jadr. 21/III
23. 9. 2008 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Andrej Ošlak, Časovna odvisnost magnetooptične Kerrove rotacije v fotovzbujenih monokristalih (La,Sr)MnO3 in tankem filmu La(Mn,Ni)O3 v ponedeljek, 15. 9. 2008, ob 9h v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
8. 9. 2008 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Andraž Briški - Javor, Razdalja med konveksnima množicama Diplomski izpit: četrtek, 11. 9. 2008, ob 11. uri v 3.05 na Jadr. 21/III. Zagovor diplome: petek, 12. 9. 2008, ob 9. uri v 3.04 na Jadr. 21/III
5. 9. 2008 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Mojca Preložnik, Avtomatsko preverjanje matematičnega znanja s sistemom Stack Zagovor diplome: petek, 12. 9. 2008, ob 10. uri v 3.06 na Jadr. 21/III
5. 9. 2008 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Manica Rovan, Spreminjanje višin vode Zagovor diplome: četrtek, 11. 9. 2008, ob 10. uri v 3.06 na Jadr. 21/III
23. 9. 2008 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Tilen Čadež, Vpliv sklopitve Dzyaloskinskii-Moriya na kvantno prepletenost dveh elektronov v petek, 12. 9. 2008, ob 9.30 v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
23. 9. 2008 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Bojan Žunkovič, Stabilnost odprtih kvantnih sistemov v četrtek 11. 9. 2008, ob 11h v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
23. 9. 2008 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome Marko Petrič, Iskanje redkih razpadov D0 -> l+l- z detektorjem BELLE v četrtek, 11. 9. 2008, ob 9.30 v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
23. 9. 2008 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Bojan Vrtič, Analiza difuzijskih procesov v dvoplastnih tankih plasteh sistema Al-Cl-Fe v sredo, 10. 9. 2008, ob 13h v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
23. 9. 2008 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Anton Potočnik, Eksperimenti z umetnimi migetalkami v sredo, 10. 9. 2008, ob 10.30 v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
23. 9. 2008 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Blaž Kavčič, Izdelava in karakterizacija mikrofluidične celice z mikročrpalko v sredo, 10. 9. 2008, ob 9h v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
3. 9. 2008 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Mateja Ovijač, Odprti standardi e-izobraževanja Zagovor diplome: četrtek, 11. 9. 2008, ob 11. uri v 3.04 na Jadr. 21/III
3. 9. 2008 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Aleš Toman, Bitangente in kvartike Diplomski izpit: sreda, 10. 9. 2008, ob 9. uri v 3.05 na Jadr. 21/III. Zagovor diplome: četrtek, 11. 9. 2008, ob 10. uri v 3.05 na Jadr. 21/III
29. 8. 2008 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Borut Lužar, Injektivna barvanja grafov Diplomski izpit: sreda, 3. 9. 2008, ob 10. uri v 3.05 na Jadr. 21/III. Zagovor diplome: četrtek, 4. 9. 2008, ob 10. uri v 3.05 na Jadr. 21/III
25. 8. 2008 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Jernej Pribošek, Obstoj končno razsežne maksimalne podalgebre Diplomski izpit: četrtek, 28. 8. 2008, ob 11. uri v 3.05 na Jadr. 21/III. Zagovor diplome: petek, 29. 8. 2008, ob 11. uri v 3.05 na Jadr. 21/III
25. 8. 2008 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Janez Šter, Ploščati moduli in dvigi končno generiranih projektivnih modulov Diplomski izpit: četrtek, 28. 8. 2008, ob 10. uri v 3.05 na Jadr. 21/III. Zagovor diplome: petek, 29. 8. 2008, ob 10. uri v 3.05 na Jadr. 21/III
14. 8. 2008 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Nina Klenovšek, Multipla regresija Diplomski izpit: ponedeljek, 18. 8. 2008, ob 10. uri v 3.05 na Jadr. 21/III. Zagovor diplome: ponedeljek, 18. 8. 2008, ob 11. uri v 3.05 na Jadr. 21/III
23. 9. 2008 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Tina Pangrič, Spremljanje korozije bakra v simuliranem okolju odlagališča VRAO/IJG v petek, 11. 7. 2008, ob 12h v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
23. 9. 2008 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Leon Kegel, Analiza razvrščanja padavinskih trajektorij ERA-40 v torek, 15. 7. 2008, ob 10.30 v predavalnici F6 na Jadranski 19
2. 7. 2008 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Miha Šušteršič, Desarguesova konfiguracija in njene grupe kolineacij Diplomski izpit: torek, 8. 7. 2008, ob 10. uri v 3.05 na Jadr. 21/III. Zagovor diplome: sreda, 9. 7. 2008, ob 10. uri v 3.05 na Jadr. 21/III
23. 9. 2008 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Helena Malavašič, Raziskave skladiščenja CO2 v velenjskem premogovniku v petek, 27. 6. 2008, ob 12.15 v predavalnici F7 na Jadranski 19
24. 6. 2008 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Ana Biber, Celoštevilski politopi in razcepnost polinomov Diplomski izpit: sreda, 2. 7. 2008, ob 9. uri v 3.04 na Jadr. 21/III. Zagovor diplome: četrtek, 3. 7. 2008, ob 9. uri v 3.04 na Jadr. 21/III
23. 9. 2008 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Primož Skale, Mrki geostacionarnih satelitov v petek, 27. 6. 2008, ob 13.30 v Kuščerjevem semniarju (4/414) na Jadranski 19
23. 9. 2008 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Barbara Horvat, Očem varni LIDAR v petek, 27. 6. 2008, ob 11h v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
23. 9. 2008 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Tine Porenta, Statistično modeliranje in napovedovanje aktivnosti prometnih tokov v petek, 27. 6. 2008, ob 9.30 v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
23. 9. 2008 | Department of Physics MSc defense Zagovor magisterija: Mojca Dolinar, Prostorska interpolacija konvektivnih padavin z uporabo radarskih in prizemnih meritev v petek, 27. 6. 2008, ob 12.30 v predavalnici F-6 (prizidek I. nadstr.) na Jadranski 19
23. 9. 2008 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Uroš Kostić, Učinki plime ob padcu majhnega telesa v črno luknjo v petek, 4. 7. 2008, ob 10h v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
23. 6. 2008 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Blaž Jelenc, Glavni svežnji Diplomski izpit: torek, 1. 7. 2008, ob 9. uri v 3.05 na Jadr. 21/III. Zagovor diplome: sreda, 2. 7. 2008, ob 9. uri v 3.05 na Jadr. 21/III
18. 6. 2008 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Peter Uršič, Numerično računanje analitičnega singularnega razcepa Diplomski izpit: četrtek, 26. 6. 2008, ob 11. uri v 3.05 na Jadr. 21/III. Zagovor diplome: petek, 27. 6. 2008, ob 11. uri v 3.05 na Jadr. 21/III
18. 6. 2008 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Matej Ožek, Numerične metode za redukcijo modela Magistrski izpit: ponedeljek, 23. 6. 2008, ob 12. uri v 3.04 na Jadr. 21/III. Zagovor magisterija: torek, 24. 6. 2008, ob 10. uri v Plemljevem seminarju na Jadr. 19/III
16. 6. 2008 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Saša Štukelj, Polinomi vozlov Diplomski izpit: ponedeljek, 23. 6. 2008, ob 12. uri v 3.05 na Jadr. 21/III. Zagovor diplome: torek, 24. 6. 2008, ob 12. uri v 3.05 na Jadr. 21/III
16. 6. 2008 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Klaudija Gerenčer, Kvizi v spletni učilnici Moodle Zagovor diplome: torek, 24. 6. 2008, ob 13. uri v 3.05 na Jadr. 21/III
16. 6. 2008 | Department of Mathematics PhD defense Zagovor doktorata: mag. Nika Novak, Produkti in vsote kvazinilpotentnih operatorjev V sredo, 18. 6. 2008, ob 10.00 uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III.
23. 9. 2008 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Matija Milanič, Razvoj in evaluacija metode sunkovne fototermalne radiometrije za temperaturno profilometrijo bioloških tkiv v četrtek, 19. 6. 2008, ob 14h v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
13. 6. 2008 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Urška Berce, Fraktali in kaos Zagovor diplome: sreda, 18. 6. 2008, ob 10. uri v 3.04 na Jadr. 21/III
5. 6. 2008 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Žiga Povalej, Izospektralni sistemi mas in vzmeti Diplomski izpit: sreda, 11. 6. 2008, ob 11. uri v 3.05 na Jadr. 21/III. Zagovor diplome: četrtek, 12. 6. 2008, ob 11. uri v 3.05 na Jadr. 21/III
4. 6. 2008 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Rok Rostohar, Bistvene singularnosti in normalne družine funkcij Diplomski izpit: sreda, 11. 6. 2008, ob 12. uri v 3.05 na Jadr. 21/III. Zagovor diplome: četrtek, 12. 6. 2008, ob 12. uri v 3.05 na Jadr. 21/III
2. 6. 2008 | Department of Mathematics PhD defense Zagovor doktorata: Marjetka Krajnc, Geometrijska interpolacija z ravninskimi parametričnimi polinomskimi krivuljami V četrtek, 12. 6. 2008, ob 9. uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III
27. 5. 2008 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Sonja Ratej Pirkovič, Nenegativne matrike in modeli Leontijeva Magistrski izpit: sreda, 11. 6. 2008, ob 10. uri v 3.04 na Jadr. 21/III. Zagovor magisterija: četrtek, 12. 6. 2008, ob 10. uri v 3.04 na Jadr. 21/III
23. 9. 2008 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Matej Remic, Določitev področij minimalnega odstopanja odčitkov GPS na avtocesti v torek, 3. 6. 2008, ob 9h v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
23. 9. 2008 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Aleš Česen, Določanje parametrov tira umetnih satelitov iz fotografskih opazovanj v petek, 30. 5. 2008, ob 13.30 v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
26. 5. 2008 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Uroš Kuzman, Obstoj majhnih J-holomorfnih diskov Diplomski izpit: sreda, 4. 6. 2008, ob 8.30 uri v 3.05 na Jadr. 21/III. Zagovor diplome: četrtek, 5. 6. 2008, ob 10. uri v 3.05 na Jadr. 21/III
23. 9. 2008 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Janez Gale, Sklopitev linijske konstrukcije in dvofaznega toka tekočine med hitrimi prehodnimi pojavi v četrtek, 19. junija 2008, ob 11h v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
22. 5. 2008 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Rok Lipnik, Bézierove krivulje s pitagorejskim hodografom Diplomski izpit: torek, 27. 5. 2008, ob 14. uri v 3.07 na Jadr. 21/III. Zagovor diplome: sreda, 28. 5. 2008, ob 13. uri v 3.05 na Jadr. 21/III
2. 12. 2008 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Mihael Matjaž Zemljič, Transportne in spektralne lastnosti močno koreliranih elektronov v kupratih v sredo, 4. junija 2008, ob 10h v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
16. 5. 2008 | Department of Mathematics PhD defense Zagovor doktorata: Tomaž Kosem, Matrične neenakosti in konveksne funkcije V četrtek, 22. 5. 2008, ob 15.15 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
23. 9. 2008 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Andrej Kocan, Vrstična tunelska mikroskopija in spektroskopija na površini bakra v petek, 25. 4. 2008, ob 12.30 v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
23. 9. 2008 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Franci Bajd, Dielektična steklenica v petek, 25. 4. 2008, ob 10h v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
15. 4. 2008 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Katarina Pregelj, O teži matrik Zagovor diplome: četrtek, 24. 4. 2008, ob 10. uri v Plemljevem seminarju na Jadr. 19/III
23. 9. 2008 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Iztok Krapec, Krmiljenje monokromatorja za rentgensko sinhrotronsko svetlobo v četrtek, 24. 4. 2008, ob 14.15 v predavalnici F6 na Jadranski 19
23. 9. 2008 | Department of Physics MSc defense Zagovor magisterija: Matjaž Stepišnik, Analiza aktivnosti primarnega hladila pri delovanju raziskovalnega reaktorja TRIGA MARK II v četrtek, 10. 4. 2008, ob 11h v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
23. 9. 2008 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Tadej Gabrič, Merjenje viskoznosti tekočin na osnovi dinamičnega sipanja svetlobe v torek, 1. 4. 2008, ob 10.30 v predavalnici F6 na Jadranski 19
23. 9. 2008 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Andrej Kavčič, Izračun kinetičnih parametrov reaktorja TRIGA z metodo Monte Carlo v petek, 28. 3. 2008, ob 10.30 v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
23. 9. 2008 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Matjaž Gregorčič, Cliffordova algebra in kvantni računalniki v petek, 28. 3. 2008, ob 9h v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
20. 3. 2008 | Department of Mathematics PhD defense Zagovor doktorata: mag. Polona Oblak, univ. dipl. mat., Orbite parov komutirajočih nilpotentnih matrik V sredo, 26. 3. 2008, ob 15. uri v predavalnici 2.03 na Jadranski 21/II
23. 9. 2008 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Janez Žabkar, Optična parametrična pretvorba Nd:YAG laserja v očem varno območje spektra v ponedeljek, 31. marca 2008, ob 14h v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
23. 9. 2008 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Grega Poljšak, Uporaba spektrometra v srednji šoli v petek, 21. 3. 2008, ob 9.30 v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
10. 3. 2008 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Maja Jerman, Limita matričnih potenc Zagovor diplome: torek, 18. 3. 2008, ob 12. uri v 3.05 na Jadr. 21/III
23. 9. 2008 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Iztok Umek, Nanašanje tankih plasti s tehniko Langmuir-Blodgett v četrtek, 6. 3. 2008, ob 11h v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
23. 9. 2008 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Miran Kambič, Merjenje nelinearnega lomnega količnika tekočih kristalov v četrtek, 6. 3. 2008, ob 9.30 v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
23. 9. 2008 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Grega Hribar, Števni izkoristek oglenega filtra pri prečrpavanju joda v petek, 29. 2. 2008, v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
23. 9. 2008 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Jure Drobnak, Fizika onkraj standardnega modela v dvoleptonskem razpadu top kvarka v petek, 29. 2. 2008, v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
23. 9. 2008 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Vitjan Juretič, Sončna peč kot hladilnik v torek, 12. 2. 2008, ob 12.30 v Metodiki (2/206) na Jadranski 19
23. 9. 2008 | Department of Physics MSc defense Zagovor magisterija: Nada Razpet, Obravnavanje sevanja s hamiltonskim pristopom v četrtek, 7. 2. 2008, ob 9.30 v Kuščerjevem seminarju (414/4) na Jadranski 19
22. 1. 2008 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Katarina Roškar, Uporaba programov Mathematica, Derive in Matlab pri reševanju maturitetnih nalog Zagovor diplome: torek, 29. 1. 2008, ob 14. uri v 3.05 na Jadr. 21/III
22. 1. 2008 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Vesna Čibej, Razdelitev pravokotnega večkotnika na konveksne štirikotnike Diplomski izpit: sreda, 30. 1. 2008, ob 10. uri v 3.05 na Jadr. 21/III. Zagovor diplome: četrtek, 31. 1. 2008, ob 10. uri v 3.05 na Jadr. 21/III
21. 1. 2008 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Marko Vidmar, Pruessova metoda reševanja Sturm-Liouvilleovih problemov Diplomski izpit: četrtek, 24. 1. 2008, ob 10. uri v 3.04 na Jadr. 21/III. Zagovor diplome: petek, 25. 1. 2008, ob 10. uri v 3.04 na Jadr. 21/III
18. 1. 2008 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Maja Javornik, Fourierova transformacija in nedoločnost valov Zagovor diplome: četrtek, 24. 1. 2008, ob 9. uri v 3.04 na Jadr. 21/III
16. 1. 2008 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Vinko Medic, Goldbachova domneva Magistrski izpit: sreda, 23. 1. 2008, ob 11. uri v 3.05 na Jadr. 21/III. Zagovor magisterija: četrtek, 24. 1. 2008, ob 11. uri v 3.05 na Jadr. 21/III
16. 1. 2008 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Simona Ipša, Algebraična in transcendenta števila ter njihova aproksimabilnost Magistrski izpit: sreda, 23. 1. 2008, ob 10. uri v 3.05 na Jadr. 21/III. Zagovor magisterija: četrtek, 24. 1. 2008, ob 10. uri v 3.05 na Jadr. 21/III
23. 9. 2008 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Žiga Ogrin, Svetlobno inducirana električna prevodnost v tankih filmih Pr1-xCaxMnO3: fotoprevodnost ali segrevanje? v ponedeljek, 28. 1. 2008, ob 9.30 v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
10. 1. 2008 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Boštjan Ramšak, Neodvisne množice v subkubičnih grafih brez trikotnikov Diplomski izpit: ponedeljek, 14. 1. 2008, ob 11. uri v F5 na Jadr. 19/I. Zagovor diplome: torek, 15. 1. 2008, ob 13. uri v 2.05 na Jadr. 21/II
23. 9. 2008 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Timotej Maroševič, O površinski napetosti v petek, 11. 1. 2008, ob 9.30 v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
Archive: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007