Home > News > Predstavitve diplom, magisterijev in doktoratov in the year 2011

Predstavitve diplom, magisterijev in doktoratov in the year 2011

I want to receive the news from this source by email »

20. 12. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Žiga Lokar, Interakcija koloidnih delcev z nehomogenostmi ureditvenega parametra v nematskem tekočem kristalu v petek, 23. decembra 2011 ob 10. uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
19. 12. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Bojan Dimnik, Dinamika superprotonske faze kristala CsH5(PO4)2 v četrtek, 22. decembra 2011 ob 12. uri v Plemljevem seminarju na Jadranski 19
16. 12. 2011 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Jure Strle, Samourejeni prepleti nanožic MoSI in njihove lastnosti v torek, 20. 12. 2011 ob 14. uri v Plemljevem seminarju na Jadranski 19
16. 12. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Katarina Kosovelj, Atmosfersko plimovanje v ponedeljek, 19. decembra ob 10. uri v predavalnici F-6 na Jadranski 19
15. 12. 2011 | Department of Mathematics PhD defense Zagorov doktorata: Damir Franetič, Lokalnost homotopskih endomorfizmov V petek, 16. 12. 2011, ob 12. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
14. 12. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Janez Lev Kočevar, Empirična in teoretična analiza evolucije velikostnih porazdelitev podjetij v Sloveniji v ponedeljek, 19. decembra 2012 ob 8. 30 v Plemljevem seminarju (3/315) na Jadranski 19
14. 12. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Janja Grohar, Elementarna geometrija hiperboličnega trikotnika Diplomski izpit: četrtek, 22. 12. 2011, ob 9. uri v predavalnici Plemljev seminar, Jadranski 19/III. Zagovor diplome: petek, 23. 12. 2011, ob 10. uri v predavalnici Plemljev seminar, Jadranski 19/III
13. 12. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Maša Petrovčič, Interpolacija točk v ravnini z minimizacijo energije Diplomski izpit: ponedeljek, 19. 12. 2011, ob 11. uri v predavalnici Mala sejna, Jadranska 19/I. Zagovor diplome: po diplomskem izpitu, v predavalnici Mala sejna, Jadranska 19/I
13. 12. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Polona Kenič, Racionalne Bézierove krivulje in ploskve Diplomski izpit: torek, 20. 12. 2011, ob 13. uri v predavalnici 2.03 na Jadranski 21/II. Zagovor diplome: po diplomskem izpitu, ob 14. uri v predavalnici 3.07, Jadranski 21/III
13. 12. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Mateja Slak, Zaželene lastnosti volilnih metod Diplomski izpit: četrtek, 22. 12. 2011, ob 8. uri v predavalnici Plemljev seminar, Jadranski 19/III. Zagovor diplome: petek, 23. 12. 2011, ob 10. uri v predavalnici 3.10, Jadranski 21/III
9. 12. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Marija Teran, Osnove tropske algebre in faktorizacija tropskih polinomov z eno spremenljivko Diplomski izpit: v četrtek, 22. 12. 2011, ob 10. uri v predavalnici 3.10, Jadranska 21/III. Zagovor diplome: v petek, 23. 12. 2011, ob 9. uri v predavalnici Plemljev seminar, Jadranska 19/III
8. 12. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Mara Ghersinich, Holonomija in Gauss-Bonnetov izrek V ponedeljek, 12. 12. 2011, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
11. 12. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Andraž Krajnc, Študij molekularnega superprevodnika Cs3C60 v bližini Mottovega prehoda z jedrsko magnetno resonanco pod visokimi pritiski v petek, 2. decembra 2011 ob 11. uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
25. 11. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Tilen Žagar, Presevna ionska mikroskopija v združeni osno-izvenosni geometriji v petek, 2. decembra 2011 ob 9.30 v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
24. 11. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Jurij Kodre, Model plina Manhattan v neravnovesni termodinamiki v sredo, 30. novembra 2011 ob 10.30 v Kuščerjevem seminarju, na Jadranski 19
17. 11. 2011 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Boštjan Maček, Meritev luminoznosti v spektrometru ATLAS z detektorskim sistemom za spremljanje kakovosti curka protonov v petek, 18. 11. 2011 ob 15. uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
14. 11. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Andrej Kovič, Razvoj spletne aplikacije z uporabo Ruby on Rails V četrtek, 24. 11. 2011, ob 12. uri v predavalnici Plemljev seminar, Jadranska 19/III
4. 11. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Martin Vavpotič, Metoda gravitacijskega mikrolečenja pri iskanju eksoplanetov v četrtek, 10. novembra 2011 ob 9.30 v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
28. 10. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Katja Markovič, Izdelava vodičev za uporabo programa GeoGebra V petek, 11. 11. 2011, ob 9. uri v predavalnici Plemljev seminar, Jadranska 19/III
25. 10. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Matija Pestotnik, Geometrijska zveznost krivulj in ploskev Diplomski izpit: torek, 8. 11 2011, ob 10. uri v predavalnici 3.04, Jadranska 21/III. Zagovor diplomskega dela: sreda, 9. 11. 2011, ob 9. uri v predavalnici Plemljev seminar, Jadranska 19/III
24. 10. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Kristjan Anderle, Jedrska magnetna resonanca v superprevodniku NaFeAs pod visokimi tlaki v petek, 28. oktobra 2011 ob 10. uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
21. 10. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Saša Bric, q-binomski koeficienti V petek, 28. 10. 2011, ob 9. uri v Plemljevem seminarju na Jadranski 19/III
20. 10. 2011 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Urban Simončič, Modeliranje kinetike vnosa radiofarmakov v tumorje – optimizacija metode in njena aplikacija na kliničnih študijah v petek, 28. 10. 2011 ob 13. uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
21. 10. 2011 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Georgios Papamikos, Analiza adiabatskih invariant in statistične lastnosti časovno odvisnih nizkodimenzionalnih hamiltonskih sistemov v sredo, 26. 10. 2011 ob 15. uri v učilnici F-2 na Jadranski 19
14. 10. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Urška Lakner, Booleove algebre V ponedeljek, 17. 10. 2011, ob 11.05 uri v predavalnici F7 na Jadranski 19/II
10. 10. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Kaja Puhan, Konstrukcija polinomskih ploskev v CAGD Diplomski izpit: torek, 11. 10. 2011, ob 10. uri v predavalnici 3.12 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: sreda, 12. 10. 2011, ob 12. uri v predavalnici 3.10 na Jadranski 21/III
10. 10. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Teja Vodlak, Sheme za deljenje skrivnosti Diplomski izpit: torek, 11. 10. 2011, ob 10. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III. Zagovor diplomskega dela: sreda, 12. 10. 2011, ob 11. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
13. 10. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Aleš Benko, Enodimenzionalni diskretni dinamični sistemi Diplomski izpit: četrtek, 13. 10. 2011, ob 13. uri v predavalnici Plemljev seminar, Jadranska 19/III. Zagovor diplomskega dela: petek, 14. 10, ob 10. uri v predavalnici Plemljev seminar, Jadranska 19/III
7. 10. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Rok Sevčnikar, Reed-Solomonovi kodi V sredo, 12. 10. 2011, ob 11. uri v predavalnici 3.04 na jadranski 21/III
5. 10. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Mateja Guzelj, Zamejitveni skladi V petek, 7. 10. 2011, ob 9. uri v predavalnici Kuščerjev seminar (414) na Jadranski 19
30. 9. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Nina Lamut Mihajlovič, Analiza letalskih meritev Mode-s v spodnjih slojih ozračja v Ljubljanski kotlini v ponedeljek, 3. oktobra 2011 ob 16.15 v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
27. 9. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Ervin Osmanagić, Površinsko sidranje nematskega tekočega kristala na homeotropno urejeni površini v petek, 30. septembra 2011 ob 11. uri v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
27. 9. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Tina Vodopivec, Tekočinskoscintilacijska spektrometrija za določanje skupnih aktivnosti sevalcev α in β v vodi v četrtek, 29. septembra 2011 ob 12.45 v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
10. 10. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Lea Meglen, Delitev torte z metodo prilagojenega zmagovalca Diplomski izpit: četrtek, 29. 9. 2011, ob 12. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III. Zagovor diplomskega dela: petek, 30. 9. 2011, ob 12. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III
27. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Alenka Trpin, Poincarejeva metrika in Farkas-Rittov izrek Diplomski izpit: četrtek, 29. 9. 2011, ob 11. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III. Zagovor diplomskega dela: petek, 30. 9. 2011, ob 11. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III
27. 9. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Klemen Križaj, Vzpostavitev in testiranje sistema za merjenje dielektričnih lastnosti v odvisnosti od temperature v sredo, 28. septembra 2011 ob 10.15 v predavalnici F-6 (prizidek I. nadstr.) na Jadranski 19
26. 9. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Vesna Slapar, Visokoelastične lastnosti bakterijskih mrež v petek, 30. septembra 2011 ob 9. 30 v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
26. 9. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Janez Lužnik, NMR raziskave materiala LiZn2(BH4)5 za skladiščenje vodika v četrtek, 29. septembra 2011 ob 10.30 v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
26. 9. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Jošt Tekavec, Vpliv presežnega surfaktanta na lastnosti magnetne tekočine v četrtek, 29. septembra 2011 ob 9. uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
26. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Tatjana Mustar, Priprava učnih gradiv na portalu NAUK V torek, 27. 9. 2011, ob 12. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
26. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Aljaž Osojnik, Polinomska prostorska zahtevnost V ponedeljek, 26. 9. 2011, ob 10. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
26. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Katarina Zadražnik, Algoritmi za risanje fraktalov IFS V ponedeljek, 26. 9. 2011, ob 11. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
26. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Teja Šegula, Grupe kit in njihove upodobitve V ponedeljek, 26. 9. 2011, ob 12. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
23. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Katarina Stupica, Celoštevilsko programiranje in sudoku V torek, 27. 9. 2011, ob 14. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III
22. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Špela Podgoršek, Gibanje tečajev delnic znotraj trgovalnega dne z upoštevanje vrzeli ob odprtju trga V petek, 23. 9. 2011 ob 9. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III
22. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Ivan Romanovski, Parrondov paradoks V petek, 23. 9. 2011, ob 10. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III
23. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Ana Špela Hodnik, Wienerjev indeks V torek, 27. 9. 2011, ob 15. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
21. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Tanja Fric, Krožna poravnava dolgov V četrtek, 22. 9. 2011 ob 11. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
21. 9. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Matjaž Žganec, Določanje sklopitvenih konstant spin-spin makromolekul v tekočinah v sredo 28. septembra 2011 ob 9.30 v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
24. 9. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Manca Podvratnik, Izboljšanje absolutne kalibracije moči reaktorju TRIGA MARK II na Institutu Jožef Stefan v ponedeljek, 26. septembra 2011 ob 9.30 v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
20. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Dominik Šurc, Delaunayeve triangulacije in Voronoievi diagrami V četrtek, 22. 9. 2011, ob 13. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
20. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Domen Butala, Paretova porazdelitev V petek, 23. 9. 2011 ob 11. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
20. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Zala Herga, Logistična regresija V četrtek, 22. 9. 2011 ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
20. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Miha Eržen, Zamenjava kreditnega tveganja V četrtek, 22. 9. 2011, ob 12. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
20. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Darko Brljak, Boyer-Mooreov algoritem V sredo, 21. 9. 2011, ob 12. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
20. 9. 2011 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Mitja Uršič, Modeliranje vpliva strjevanja na interakcijo taline s hladilom v sredo, 21. 9. 2011 ob 11. uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
20. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Maruša Povhe, Geometrično programiranje V sredo, 21. 9. 2011 ob 10. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
20. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Blažka Hunski, Računanje realnih prevojnih točk kubičnih algebraičnih krivulj V četrtek, 22. 9. 2011, ob 13. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
20. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Ajda Brlec, Problem povezanih stražarjev v ortogonalni umetnostni galeriji V sredo, 21. 9. 2011, ob 14. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
20. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Jure Vogrinc, Razširitev grup V sredo, 21. 9. 2011, ob 13. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
20. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Barbara Ikica, Weierstrassov aproksimacijski izrek V četrtek, 22. 9. 2011, ob 11. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
20. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Robert Gorup, Grafi komutativnosti nad algebraičnimi strukturami V četrtek, 22. 9. 2011, ob 12. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
20. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Simon Škerjanec, Konstrukcija intervalov zaupanja z metodami ponovnega vzorčenja - Kljukčeva metoda V torek, 20. 9. 2011, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
20. 9. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: David Fabijan, Določanje dielektričnih lastnosti tankih plasti v gigaherčnem frekvenčnem območju v ponedeljek, 26. septembra 2011 ob 12. uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
19. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Anja Drozg, Ameriške opcije brez dospetja V ponedeljek, 19. 9. 2011, ob 10.30 uri v predavalnici 3.10 na Jadranski 21/III
19. 9. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Uroš Sobočan, Magnetizem in spominski efekt v nanodelcih magnetita Fe3O4 v petek, 23. septembra 2011 ob 13.30 v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
19. 9. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Maja Češarek, Kelvinova tipalna mikroskopija v petek, 23. septembra 2011 ob 12. uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
19. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Nika Šušterič, Potencial donosnosti borznega indeksa ob njegovem prehodu prek meja stabilnih ravni V ponedeljek, 19. 9. 2011 ob 15. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
16. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Nina Repovž, Kritična finančna analiza managerskega odkupa podjetja, Primer Merkur V ponedeljek, 19. 9. 2011, ob 11.30. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
16. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Neva Port, Natančna ocena v Hausdorff-Youngovi neenakosti V ponedeljek, 19. 9. 2011 ob 14. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
16. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Maja Smrke, Pričakovani izpad V ponedeljek, 19. 9. 2011 ob 10.30. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
16. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Lučka Lenič, Aproksimacija krožnic in elips V torek, 20. 9. 2011, ob 13. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
16. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Ana Mlinar, Fulereni V torek, 20. 9. 2011, ob 12. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
16. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Klavdija Jagar, Steinerjevi sistemi trojk in Kirkmanov problem petnajstih šolark V ponedeljek, 19. 9. 2011, ob 13. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
16. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Andreja Zorko, Kritični grafi V ponedeljek, 19. 9. 2011, ob 12. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
14. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Urša Medvešek, Vrednotenje podjetja Mercator V ponedeljek, 19. 9. 2011 ob 9.45. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
14. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Mina Godec, Vpliv negativnih in odloženih bonusov na sprejemanje tveganj V ponedeljek, 19. 9. 2011, ob 9. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
14. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Suzana Kodarin, Avtomatizacija testiranja programske opreme V petek, 16. 9. 2011, ob 11. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
14. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Jernej Šuligoj, Poissonova porazdelitev V četrtek, 15. 9. 2011, ob 12. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III
16. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Nino Bašić, Konveksnost v grafovskih produktih Diplomski izpit: četrtek, 15. 9. 2011, ob 11. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III. Zagovor diplomskega dela: isti dan po diplomskem izpitu ob 12.uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III
12. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Irena Kustec, Slaba banka - Skandinavska bančna kriza V sredo, 14. 9. 2011, ob 10. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III
12. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Katarina Gruden, Matematično modeliranje razvoja epidemij, pri katerih se razvije delna imunost V četrtek, 15. 9. 2011, ob 13. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III
9. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Petra Čepon, Teorija ekstremnih vrednosti V petek, 16. 9. 2011, ob 12. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
9. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Anja Zupančič, Odločitvena drevesa V petek, 16. 9. 2011, ob 10. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
9. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Robert Kraševec, Ho-Leejev model časovne strukture obrestnih mer V petek, 16. 9. 2011, ob 11. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
9. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Matej Pirnat, Statistična primerjava gibanj borznih indeksov znotraj trgovalnega dne V torek, 13. 9. 2011, ob 9. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
9. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Nina Zupančič, Finančni inženiring V torek, 13. 9. 2011, ob 12. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
8. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Peter Lendero, Računanje homologije mnogoterosti iz vzorcev točk Diplomski izpit: sreda, 14. 9. 2011, ob 10. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: četrtek, 15. 9. 2011, ob 13. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
8. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Iztok Mežnar, Sočasno računanje z metodo MapReduce Diplomski izpit: četrtek, 15. 9. 2011, ob 12. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: petek, 16. 9. 2011, ob 9. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
8. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Dejan Širaj, Pristop k verjetnosti brez teorije mere V torek, 13. 9. 2011, ob 10. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
8. 9. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Anita Nose, Pojoči kozarci v sredo, 14. septembra 2011 ob 9. uri v Kuščarjevem seminarju na Jadranski 19
8. 9. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Luka Jeromel, Sipanje identičnih jeder pri kinetičnih energijah nekaj MeV v ponedeljek, 12. septembra 2011 ob 13.15 v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
8. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Tilen Marc, Šest dokazov Wedderburnovega izreka o končnih obsegih V ponedeljek, 12. 9. 2011, ob 10. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III
8. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Ana Pogačar, Mertonov model kreditnega tveganja V sredo, 14. 9. 2011, ob 11. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
8. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Matej Kurnik, Baselski kapitalski standardi V sredo, 14. 9. 2011, ob 12. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
7. 9. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Ambrož Kregar, Vpliv Rashbove sklopitve na Wignerjev rotator v ponedeljek, 12. septembra 2011 ob 10.30 v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
7. 9. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Jure Beričič, Analiza elastičnega sipanja elektronov na jedrih 3 He v ponedeljek, 12. septemra 2011 ob 9. uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
21. 12. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Bor Gregorčič, Zvočnik z nizko-frekvenčnim resonatorjem - primer v vsebino usmerjenega učenja v petek, 9. septembra 2011 ob 12.30 v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
7. 9. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Luka Leskovec, Sipanje piona in kaona v kromodinamiki na mreži v petek, 9. septembra 2011 ob 10. uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
5. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Marko Repše, Transfinitna interpolacija Diplomski izpit: četrtek, 15. 9. 2011, ob 12. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: petek, 16. 9. 2011, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
11. 12. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Žiga Lenarčič, Merjenje hitrosti širjenja lasersko povzročeni udarnih valov z dvo-bliskovno senčno fotografijo v sredo, 7. septembra 2011 ob 9.30 v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
6. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Jerneja Pikelj, Model Lotka Volterra z logistično rastjo in njegova uporaba v ekonomiji V četrtek, 8. 9. 2011, ob 10. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III
2. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Katja Miklavčič, Hotellingov T2 test V ponedeljek, 12. 9. 2011 ob 12. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
2. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Zala Štenta, Plačilna kriza države Grčija V ponedeljek, 12. 9. 2011 ob 11. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
2. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Katja Iljaš, Primerjava intervencije ECB in FED v času sedanje krize V ponedeljek, 12. 9. 2011, ob 10. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
2. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Evita Ješe, Finančna orodja v MATLAB-u V sredo, 14. 9. 2011, ob 12. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
2. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Matej Filip, 27 premic na gladki kubični ploskvi V četrtek, 8. 9. 2011, ob 11. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
2. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Aljaž Zalar, Matrične posplošitve Farkaseve leme V četrtek, 8. 9. 2011, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
30. 8. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Julija Zavadlav, Model sferičnih virusov iz kapsomer s konformacijskim preklopom v ponedeljek, 5. septembra 2011 ob 9.30 v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
6. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Tilen Peskovič, Stackelbergov model cenitve povezav na grafu Diplomski izpit: sreda, 14. 9. 2011, ob 8.30 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: četrtek, 15. 9. 2011, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
6. 9. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: David Gajser, Naravna dokaza spodnje meje računske zahtevnosti Diplomski izpit: sreda, 14. 9. 2011, ob 9.30 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: četrtek, 15. 9. 2011, ob 9. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
30. 8. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Ajda Korošec, Popolne kode v kartezičnih produktih grafov Diplomski izpit: četrtek, 8. 9. 2011, ob 12. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: petek, 9. 9. 2011, ob 12. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
30. 8. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Ana Uršič, Tetivni večkotniki Diplomski izpit: četrtek, 8. 9. 2011, ob 10. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: petek, 9. 9. 2011, ob 10. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
29. 8. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Maks Mržek, Zaupanje in ugled v omrežjih Diplomski izpit: ponedeljek, 19. 9. 2011, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: isti dan ob 11. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
29. 8. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Boštjan Kovač, Nelinearne subdivizijske sheme Diplomski izpit: sreda, 14. 9. 2011, ob 11. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: četrtek, 15. 9. 2011, ob 11. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
26. 8. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Urška Jelerčič, Model kompozitnega stika dvokomponentnih lipidnih membran v petek, 2. septembra 2011 ob 12.15 v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
25. 8. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Ana Dergan, Študij prenosa naboja na površini titanovega dioksida z elektronsko paramagnetno resonanco v petek, 2. septembra 2011 ob 10. uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
24. 8. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Uroš Orthaber, Merjenje Brownovega gibanja na kratkih časovnih skalah v četrtek, 1. septembra 2011 ob 11. uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
24. 8. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Jože Buh, Vpliv vodika na magnetne lastnosti amorfnih trdomagnetnih Nd-Fe-Al zlitin v četrtek, 1. septembra 2011 ob 9.30 v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
24. 8. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Nejc Koprivšek, Modeliranje obveznic V ponedeljek, 5. 9. 2011, ob 12. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
24. 8. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Špela Stopar, Plačilna kriza države - Bradyjeve obveznice V petek, 2. 9. 2011, ob 13. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
24. 8. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Ana Goličnik, Mednarodni denarni sklad V petek, 2. 9. 2011, ob 10. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
24. 8. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Karmen Perko, Matematika kalejdoskopov Diplomski izpit: ponedeljek, 29. 8. 2011, ob 10. uri v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II. Zagovor diplome: isti dan ob 11. uri v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II
24. 8. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Urška Gradišar, Študij vpliva elektrodnih površinskih plasti na dielektrični odziv feroelektričnih in relaksorskih keramik pri visokih temperaturah v sredo, 31. avgusta 2011 ob 11.30 v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
23. 8. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Nikolaj Kramberger, Meritev časa preleta s fotopomnoževalko z mikrokanalnimi ploščami v sredo, 31. avgusta 2011 ob 13. uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
22. 8. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Jernej Rus, Novi dokaz Schnyderjevega izreka Diplomski izpit: četrtek, 8. 9. 2011, ob 11. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: petek, 9. 9. 2011, ob 13. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
22. 8. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Anja Fettich, Randićev molekulski strukturni deskriptor Diplomski izpit: četrtek, 1. 9. 2011, ob 11. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: petek, 2. 9. 2011, ob 12. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
18. 8. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Špela Rožman, Analiza zvočnega valovanja v cevi v ponedeljek, 22. avgusta 2011 ob 13. uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
22. 8. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Alenka Oražem, Trdnjavski polinomi V četrtek, 1. 9. 2011, ob 10. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
16. 8. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Tomaž Bratanič, Zaščita pred valutnim tveganjem V četrtek, 18. 8. 2011, ob 10. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
12. 8. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Luka Hrobat, Gibanje borznih indeksov v rastoči in padajoči fazi borznega cikla V četrtek, 18. 8. 2011, ob 12. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
12. 8. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Katarina Bojc, Zaščitni portfelj za življenjska zavarovanja z naložbenim tveganjem V četrtek, 18. 8. 2011, ob 11. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
11. 7. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Janez Kos, Difuzne medzvezdne črte v spektrih zvezd tipa B v petek, 15. julija 2011 ob 10.30 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
8. 7. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Žiga Milek, Igra Lights-Out Diplomski izpit: v četrtek, 14. 7. 2011, ob 13. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: istega dne ob 14. uri oz. po diplomskem izpitu v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
8. 7. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Ivan Romanovski, Linearni kodi V ponedeljek, 11. 7. 2011, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
7. 7. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Teja Kuhelj, Modeli preživetja v aktuarstvu Diplomski izpit: v četrtek, 14. 7. 2011, ob 10. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: istega dne ob 11. uri oz. po diplomskem izpitu v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
7. 7. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Dejan Širaj, Skorohodova vložitev in zakon dvakratnega logaritma Diplomski izpit: v petek, 15. 7. 2011, ob 11. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: istega dne ob 12. uri oz. po diplomskem izpitu v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
4. 7. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Ira Vučko, Modeli ravninske hiperbolične geometrije Diplomski izpit: izpit v sredo, 6. 7. 2011, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: v četrtek, 7. 7. 2011, ob 13. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
30. 6. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Maruška Žerjal, Analiza poglavitnih komponent spektrov pregleda neba RAVE v četrtek, 7. julija 2011 ob 13. uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
28. 6. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Luka Boc Thaler, Kompleksna dinamika polinomskih avtomorfizmov Diplomski izpit: v petek, 1. 7. 2011, ob 12. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: istega dne ob 13. uri oz. po diplomskem izpitu
27. 6. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Mihaela Sušec, Posplošitve verižnih ulomkov Diplomski izpit: v sredo, 29. 6. 2011, ob 11. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: v četrtek, 30. 6. 2011, ob 13. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
27. 6. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Tina Rihar, Linearna algebra nad tropskimi polkolobarji Diplomski izpit: v sredo, 29. 6. 2011, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: v četrtek, 30. 6. 2011, ob 12. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
24. 6. 2011 | Department of Mathematics PhD defense Zagovor doktorata: Gabriel Verret, O redu točkovnega stabilizatorja v ločno tranzitivnih grafih in digrafih V sredo, 29. 6. 2011, ob 15. uri v hotelu Planja na Rogli
27. 6. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Mojca Berden, Prepoznavanje medianskih grafov in njihova vložitev v hiperkocke Diplomski izpit: v četrtek, 30. 6. 2011, ob 9. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: v petek, 1. 7. 2011, ob 9. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
24. 6. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Kristijan Krajnc, Igra Lights Out V torek, 28. 6. 2011, ob 11. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
21. 6. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Blaž Mikuž, Zasnova in kalibracija Pitotove cevi z merilnikom vpadnega kota v petek, 24. junija 2011 ob 10.30 v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
21. 6. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Primož Vavpetič, Kvalifikacija meritev mikro-PIXE pri energijah pod absorpcijskim robom silicija v petek, 24. junija 2011 ob 9. uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
20. 6. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Karla Počkaj, Konstrukcija gibanj togih teles Diplomski izpit: četrtek, 23. 6. 2011, ob 9. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: petek, 24. 6. 2011, ob 11. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
17. 6. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Matija Vidmar, Preference in obstoj funkcije koristnosti V sredo, 22. 6. 2011, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
17. 6. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Peter Jakopič, Aktivno optično vlakno z dvojnim plaščem v četrtek, 23. junija 2011 ob 14. uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
17. 6. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Zala Lenarčič, Dielektrični preboj Mottovega izolatorja v četrtek, 23. junija 2011 ob 12.30 v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
17. 6. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Eva Grum, Termodinamska stabilnost proteinov pri denaturaciji v četrtek, 23.junija 2011 ob 10.15 v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
17. 6. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Vasilij Centrih, Modeliranje eksperimenta parne eksplozije na napravi KROTOS v četrtek, 23. junija 2011 ob 8.45 v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
16. 6. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Rok Podlipec, Študij transporta alkilfospolipidov skozi membrano malignih celic z elektronsko paramagnetno resonanco v sredo, 22. junija 2011 ob 10.30 v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
16. 6. 2011 | Department of Mathematics PhD defense Zagovor doktorata: Peter Marijan Kink, Uporaba Brownovega gibanja in martingalov v klasični analizi V torek, 21. 6. 2011, ob 13. uri v Plemljevem seminarju na Jadranski 19/III.
14. 6. 2011 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Miha Tešar, Predstavitev teorije matrik s teorijo grafov Magistrski izpit: četrtek, 16. 6. 2011, ob 11.00 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III. Zagovor magistrskega dela: četrtek, 16. 6. 2011, ob 12.00 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
14. 6. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Nina Lopič, Žilna opornica kot pretočni cevni grelec pri slikanju z magnetno resonanco v četrtek, 16. junij 2011 ob 9. uri v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
8. 6. 2011 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Gal Matijevič, Spektroskopija dvojnih zvezd s pregledom neba RAVE v četrtek, 9. 6. 2011 ob 10. uri v Plemljevem seminarju na Jadranski 19
3. 6. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Miha Škerget, Simulacija svetlobe varjenja TIG v petek, 10. junija 2011 ob 11.15 v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
3. 6. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Gašper Mrmolja, Risanje dreves V ponedeljek, 6. 6. 2011, ob 12. uri v predavalnici 3.12 na Jadranski 21/III
2. 6. 2011 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Katarina Susman, Pojem faznega prehoda pri pouku fizike v četrtek, 2. 6. 2011 ob 13.00 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
30. 5. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Gašper Košmrlj, Hanojski stolp: problem P3 Diplomski izpit: četrtek, 2. 6. 2011, ob 9. uri v predavalnici 3.12 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: petek, 3. 6. 2011, ob 9. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
27. 5. 2011 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Valentina Herbaj, Minimalni rang simetričnih matrik Magistrski izpit: torek, 7. 6. 2011, ob 10.00 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III. Zagovor magistrskega dela: torek, 7. 6. 2011, ob 11.00 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
25. 5. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Dijana Jakovljević, Analiza časovnih vrst s poudarkom na spektralni analizi V torek, 31. 5. 2011, ob 11. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
23. 5. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Stanko Manojlović, Analiza meritev jedrskih presekov v kalifornijevem spektru z metodo Monte Carlo v četrtek, 26. maja 2011 ob 9.30 v Plemljevem seminarju (3/315), na Jadranski 19
23. 5. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Matic Suhodolčan, Vpliv recikliranja plutonija na strateške zaloge jedrskega goriva v Sloveniji v četrtek, 26. maja 2011 ob 11.15 v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
18. 5. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Anja Rožič, Gaussova števila in njihova uporaba Diplomski izpit: ponedeljek, 23. 5. 2011, ob 11. uri v mali sejni sobi na Jadranski 19/I. Zagovor diplome: torek, 24. 5. 2011, ob 11. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
16. 5. 2011 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Miha Devetak, Samourejanje gvanozinskih derivatov na površinah v ponedeljek, 23. 5. 2011 ob 10. uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
9. 5. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Anja Ekar, Vpliv indeksacije na učinkovitost poizvedb v podatkovni bazi Diplomski izpit: četrtek, 12. 5. 2011, ob 9. uri v predavalnici 3.12 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: petek, 13. 5. 2011, ob 9. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
22. 4. 2011 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Martin Gorjan, Vlakenski laser dopiran z erbijem v srednjem infrardečem področju v četrtek, 5. 5. 2011 ob 14.15 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
22. 4. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Nika Valenčič, Simulacija produkcije pionov pri vpadu 800 MeV protonov na grafitno tarčo v programskem okolju Geant4 v petek, 22. aprila 2011 ob 12.30 v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
15. 4. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Luka Vidovič, Določanje največje varne energije laserskega obsevanja kože s sunkovno fototermalno radiometrijo v petek, 22. aprila 2011 ob 8.30 v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
15. 4. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Urška Janša, Izdelava varnostnih kopij in obnavljanje podatkov V petek, 22. 4. 2011, ob 11. uri v predavalnici 3.12 na Jadranski 21/III
15. 4. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Nuša Skala, Matematika v vsakdanjem življenju V petek, 22. 4. 2011, ob 10. uri v predavalnici 3.12 na Jadranski 21/III
15. 4. 2011 | Department of Mathematics PhD defense Zagovor doktorata: Klemen Šivic, Raznoterosti trojic komutirajočih matrik V sredo, 20. 4. 2011, ob 15. uri v Plemljevem seminarju na Jadranski 19/III
14. 4. 2011 | Department of Mathematics PhD defense Zagovor doktorata: Andrej Muhič, Numerične metode za singularne večparametrične probleme lastnih vrednosti V ponedeljek, 18. 4. 2011, ob 10. uri v Plemljevem seminarju na Jadranski 19/III
14. 4. 2011 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Mojca Rangus, Študij strukturnih značilnosti in nastajanja mikro in mezoporoznih materialov v sredo, 20. 4. 2011 ob 12.30 uri v predavalnici F-4 na Jadranski 19
11. 4. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Mateja Božič, Cramér-Lundbergova ocena propada Diplomski izpit: sreda, 4. 5. 2011, ob 9. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: četrtek, 5. 5. 2011, ob 12. uri v predavalnici F6 na Jadranski 19/II
10. 4. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Urška Bajec, Vpliv stranskih robnih pogojev na napake meteoroloških napovedi v idealiziranih in realističnih numeričnih simulacijah v sredo, 13. aprila 2011 ob 14.15 v predavalnici F-2 na Jadranski 19
5. 4. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Mitja Cestnik, Spekter sevanja 802.11b/g naprav v petek, 4. aprila 2011 ob 9.15 v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
30. 3. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Marko Trošt, Zaznavanje saharskega prahu v troposferi v četrtek, 7. aprila 2011 ob 14.15 v predavalnici F-1 (pritličje) na Jadranski 19
24. 3. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Edina Ibrišimović, Križci in krožci na končni ravnini V četrtek, 31. 3. 2011, ob 10. uri v mali sejni sobi na Jadranski 19/I
24. 3. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Teja Peklaj, Izračun premijske stopnje za kreditno zavarovanje Diplomski izpit: sreda, 30. 3. 2011, ob 9. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: četrtek, 31. 3. 2011, ob 11. uri v Plemljevem seminarju na Jadranski 19/III
24. 3. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Ana Dečman, Modeli sovplivanja dveh populacij Diplomski izpit: sreda, 30. 3. 2011, ob 14. uri v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II. Zagovor diplome: četrtek, 31. 3. 2011, ob 10. uri v Plemljevem seminarju na Jadranski 19/III
17. 3. 2011 | Department of Mathematics PhD defense Zagovor doktorata: Lan Umek, Odkrivanje podskupin v podatkih z več odvisnimi spremenljivkami V petek, 25. 3. 2011, ob 15. uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III
16. 3. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Anton Juratovac, Baricentrična Lagrangeova interpolacija V torek, 22. 3. 2011, ob 9. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
16. 3. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Andreja Perc, Iracionalnost nekaterih števil V torek, 22. 3. 2011, ob 8. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
22. 2. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Matjaž Ivančič, Variacija metode CPX za merjenje hrupa pnevmatike ob interakciji s podlago v petek, 25.februarja 2011 ob 12.30 v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
21. 2. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Ivo List, Modeliranje udarnih valov v dvodimenzionalni cevi v petek, 25.februarja 2011 ob 11. uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
22. 2. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Matjaž Batič Finžgar, Merjenje kvalitete prenosa pri videokonferenčnih povezavah v petek, 25.februarja 2011 ob 9.30 v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
14. 2. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Nace Mikuš, Komutatorska dolžina končnih grup Diplomski izpit: četrtek, 17. 2. 2011, ob 9. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: petek, 18. 2. 2011, ob 11. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
7. 2. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Klemen Pleško, Genetski algoritem za problem razporejanja vozil s časovnim okvirom Diplomski izpit: četrtek, 10. 2. 2011, ob 14. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: petek, 11. 2. 2011, ob 14. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
9. 1. 2012 | Department of Physics MSc defense Zagovor magisterija: Anton Zgonc, Uporaba radarjev s pulzno kompresijo v meteorologiji v petek, 4. februarja 2011 ob 13.30 v predavalnici F-2 na Jadranski 19
25. 1. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Luka Gabršček, Meritev razvejitvenega razmerja za razpada Bs0 →Ds- π+ in Bs0→ Ds*- π+ z detektorjem BELLE v četrtek, 27. januarja 2011 ob 9.30 v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
21. 1. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Uroš Sterle, Sudoku Diplomski izpit: četrtek, 3. 2. 2011, ob 10. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: četrtek, 3. 2. 2011, ob 11. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
21. 1. 2011 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Vanja Vesel, Uporaba statističnih testov na primeru simulacije rulete v petek, 28. januarja 2011 ob 9.30 v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
20. 1. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Peter Gracar, Fluktuacijske identitete za Lévyjeve procese Diplomski izpit: sreda, 2. 2. 2011, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: četrtek, 3. 2. 2011, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
20. 1. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Sanela Šabanagić, Vzpostavitev dokumentnega sistema ODOS v poslovnem sistemu Premogovnika Velenje V sredo, 2. 2. 2011, ob 10. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
7. 1. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Jasna Marušić, FreeFem++ Sreda, 12. 1. 2011, ob 12. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
6. 1. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Andreja Kuret, Stratificirano vzorčenje Torek, 11. 1. 2011, ob 13. uri v predavalnici 2.03 na Jadranski 21/II
6. 1. 2011 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Ljiljana Ostojić, Mini-Sudokuji in grupe Torek, 11. 1. 2011, ob 12. uri v predavalnici 2.03 na Jadranski 21/II
Archive: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007