Home > News > Predstavitve diplom, magisterijev in doktoratov in the year 2015

Predstavitve diplom, magisterijev in doktoratov in the year 2015

I want to receive the news from this source by email »

28. 12. 2015 | Department of Mathematics PhD defense Zagovor doktorata: Tina Novak, Geometrija realnih form kompleksnega Neumannovega sistema V torek, 5. 1. 2016, ob 15.15 uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III
18. 12. 2015 | Department of Physics MSc defense Zagovor magisterija: Patricia Cotič, Sočasni EEG in fMRI pri 7 T za raziskave človeške spontane možganske aktivnosti v sredo, 23. decembra 2015 ob 10.15 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
14. 12. 2015 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor zaključne naloge: Andreja Hiti, Prenos kapljic tekočega kristala v drugi tekoči kristal v petek, 18. decembra 2015 ob 9.00 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
18. 12. 2015 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplomskega dela: Marjan Maček, Vpliv kovinske elektrode na robna stanja dvodimenzionalnega topološkega izolatorja v petek,18. decembra 2015 ob 11.00 uri v Kuščerjevem seminarju (414/4) na Jadranski 19
9. 12. 2015 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Karmen Bezlaj, Uporaba problema nahrbtnika pri načrtovanju testov programske opreme V sredo, 16. 12. 2015, ob 10. uri v predavalnici 2.03 na Jadranski 21/II
7. 12. 2015 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Gaja Horvat, Vpliv internacionalizacije na banke V sredo, 9. 12. 2015, ob 11. uri v predavalnici 2.03 na Jadranski 21/II
27. 11. 2015 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Julija Zavadlav, Večskalna simulacija biomolekularnih sistemov v četrtek, 10. 12. 2015 ob 10.30 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
17. 11. 2015 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Maruška Žerjal, Zvezde s kromosfersko aktivnostjo v pregledu neba RAVE v ponedeljek, 23. 11. 2015 ob 12.15 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
12. 11. 2015 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Maja Maksić, Moralni hazard v zdravstvenem zavarovanju V torek, 17. 11. 2015, ob 14. uri v predavalnici P3 na Jadranski 21/pritljičje
9. 11. 2015 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Benedikt Strajnar, Štiridimenzionalna asimilacija letalskih meritev ozračja v razgibanem reliefu v petek, 13. 11. 2015 ob 11.15 uri v predavalnici F-1 na Jadranski 19
2. 11. 2015 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Luka Nerad, Totalni in Cayleyjev graf kolobarja Magistrski izpit: ponedeljek, 16. 11. 2015, ob 13.00 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III. Zagovor magistrskega dela: četrtek, 19. 11. 2015, ob 14.00 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
2. 11. 2015 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Vera Kroflič Kabanova, Hierarhični B-zlepki Magistrski izpit: ponedeljek, 23. 11. 2015, ob 13.00 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III. Zagovor magistrskega dela: sreda, 25. 11. 2015, ob 13.00 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
28. 10. 2015 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Marko Koležnik, Grafični uporabniški vmesnik za Agdo Magistrski izpit: torek, 17. 11. 2015, ob 15.15 uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III. Zagovor magistrskega dela: sreda, 18. 11. 2015, ob 13.00 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
28. 10. 2015 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Tjaša Kovačević, S svetlobno hitrostjo na borzo V sredo, 4. 11. 2015, ob 10.00 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19/IV
28. 10. 2015 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Lucija Urbančič, Optimalno upravljanje s pomočjo dinamičnega programiranja V sredo, 4. 11. 2015, ob 11. uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19/IV
26. 10. 2015 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Klemen Četina, Prostorsko-časovna analiza močne burje v Vipavski dolini v četrtek, 29. oktober 2015 ob 12.15 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
21. 10. 2015 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Tina Janša, Izračun zahtevanega solventnostnega kapitala za zavarovalnice in pozavarovalnice po standardni formuli v programskem jeziku R V ponedeljek, 26. 10. 2015, ob 13. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
19. 10. 2015 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Sara Rolih, Nedesarguesove ravnine Magistrski izpit: torek, 10. 11. 2015, ob 15.00 uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III. Zagovor magistrskega dela: sreda, 11. 11. 2015, ob 14.00 uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III
19. 10. 2015 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Aleksandra Cvetinović, Vpliv elektronskih porazdelitev v različnih okoljih na verjetnost za jedrske reakcije v ponedeljek, 19. 10. 2015 ob 14.15 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
15. 10. 2015 | Department of Mathematics PhD defense Zagovor doktorata: David Gajser, Preverjanje časovne zahtevnosti Turingovih strojev V ponedeljek, 19. 10. 2015, ob 16.15 uri v predavalnici 2.01 na Jadranski 21/II
15. 10. 2015 | Department of Physics MSc defense Zagovor magisterija: Larisa Hosnar, Kotno občutljiva kamera gama z rotacijsko zaslonko v četrtek, 22. septembra 2015 ob 9.30 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
14. 10. 2015 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Lucija Čoga, Spontano urejanje lipofilnih nukleozidnih derivatov na površinah v četrtek, 15. 10. 2015 ob 14.15 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
13. 10. 2015 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Lovrenc Oražem, Trtne kopule in aplikacija s pogojnim vzorčenjem V četrtek, 15. 10. 2015, ob 9.00 uri v predavalnici F3 na Jadranski 19/II
9. 10. 2015 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Alja Lesjak, Posplošitve Cevovega in Menelajevega izreka Magistrski izpit: sreda, 14. 10. 2015, ob 15.00 uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III. Zagovor magistrskega dela: petek, 16. 10. 2015, ob 10.00 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19/IV
2. 10. 2015 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Nives Sedej, Kombinatorični politopi V petek, 9. 10. 2015, ob 12.00 uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III
30. 9. 2015 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor zaključne naloge: Janez Bijec, Spremljanje korozije jekla pod zaščitnimi premazi v petek, 2. oktobra 2015 ob 9.30 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
29. 9. 2015 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor zaključne naloge: Valentin Počkaj, Vpliv nehomogeno porazdeljene aktivnosti obsevanega vzorca v reaktorju TRIGA na rezultate k0-INAA v torek, 29. septembra 2015 ob 12.30 uri v predavalnici F-6 na Jadranski 19
29. 9. 2015 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor zaključne naloge: Grega Hrovat, Model učinkovanja porotvornega antibiotika na lipidne mehurčke v torek, 29. septembra 2015 ob 11.00 uri v predavalnici F-6 na Jadranski 19
3. 12. 2015 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Staš Jevševar, Dinamika zvezd v kopicah v sredo, 30. septembra 2015 ob 9. 30 uri v predavalnici F-3 na Jadranski 19
28. 9. 2015 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor zaključne naloge: Tadej Kirašič, Merjenje uhajavega toka pri elektronskih napravah v ponedeljek, 28. septembra 2015 ob 14.00 uri v predavalnici F-6 na Jadranski 19
26. 9. 2015 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor zaključne naloge: Tjaš Saverin, Upogibna trdnost korundne keramike pri enoosnem in dvoosnem preskusu v ponedeljek, 28. septembra 2015 ob 12.30 uri v predavalnici F-6 na Jadranski 19
25. 9. 2015 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor zaključne naloge: Gaber Intihar, Modifikacija površine jekla s polimernimi prevlekami, obogatenimi s silicijevimi vključki v ponedeljek, 28. septembra 2015 ob 10.00 uri v predavalnici F-6 na Jadranski 19
25. 9. 2015 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor zaključne naloge: Jernej Simončič, Optimizacija merilnega sistema za sočasno merjenje Seebeskovega koeficienta in elektične prevodnosti v ponedeljek 28. septembra 2015 ob 8.30 uri v predavalnici F-6 na Jadranski 19
24. 9. 2015 | Department of Mathematics PhD defense Zagovor doktorata: Antonija Pršlja, Primerjava in nadgradnja metod za računanje potenc prehodnih matrik markovskih verig V ponedeljek, 28. 9. 2015, ob 15.15 uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III
23. 9. 2015 | Department of Mathematics PhD defense Zagovor doktorata: Marija Gorenc Novak, Izgradnja in uporaba klasifikatorjev v finančni matematiki V ponedeljek, 28. 9. 2015, ob 13.15 uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III
23. 9. 2015 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor zaključne naloge: Vid Seražin, Spontana organizacija oligonukleotidov DNK z osrednjim zaporedjem d(GGAGGGGAGG) v petek, 25. septembra 2015 ob 10.30 uri v predavalnici F-3 na Jadranski 19
22. 9. 2015 | Department of Physics MSc defense Zagovor magisterija: Lino Šalamon, Diagnostika magnetizirane plazme z ionsko občutljivo sondo v ponedeljek, 28. septembra 2015 ob 9.00 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
22. 9. 2015 | Department of Physics MSc defense Zagovor magisterija: Gašper Gregorič, Študij trikotnega Heisenbergovega antiferomagneta KCrO2 z elektronsko paramagnetno resonanco v petek, 25. septembra 2015 ob 10.30 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
22. 9. 2015 | Department of Physics MSc defense Zagovor magisterija: Klemen Ambrožič, Analiza možnosti za obsevanje z žarki γ na reaktorju TRIGA mark II IJS v petek, 25. septembra 2015 ob 9.00 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
22. 9. 2015 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Tadej Šnajder, Statistične metode samovzorčenja V sredo, 23. 9. 2015, ob 17. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
23. 9. 2015 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor zaključne naloge: Peter Medle Rupnik, Feromagnetni tekoči kristal za vizualizacijo magnetnega polja v četrtek, 24. septembra 2015 ob 10.30 uri v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
21. 9. 2015 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Larisa Gostenčnik, Polarni razcep matrik V sredo, 23. 9. 2015, ob 12.00 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
18. 9. 2015 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Anja Petković, Kompaktno dominiran prostor je homotopsko ekvivalenten kompaktu V torek, 22. 9. 2015, ob 8.00 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
18. 9. 2015 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Nika Grom, Baloni cen V ponedeljek, 21. 9. 2015, ob 10. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
17. 9. 2015 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Karmen Madjar, Cenovna konkurenčnost v Evropski monetarni uniji V ponedeljek, 21. 9. 2015, ob 12. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
17. 9. 2015 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Mitja Rozman, Monade v funkcijskem programiranju V ponedeljek, 21. 9. 2015, ob 10.15 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
17. 9. 2015 | Department of Physics MSc defense Zagovor magisterija: Ivan Kukuljan, Dinamične lastnosti neravnovesnega 2D kvantnega Isingovega modela v ponedeljek, 21. septembra 2015 ob 11. uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
17. 9. 2015 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Nina Stvarnik, Binomski model v primeru, ko delnica izplačuje dividende V petek, 18. 9. 2015, ob 11.45 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
17. 9. 2015 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Katja Poberžnik, Vpliv informacijske asimetrije na mikrostrukturo valutnih trgov V petek, 18. 9. 2015, ob 14.30 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
17. 9. 2015 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Stefania Strain, Arrow-Prattova mera nenaklonjenosti tveganju V petek, 18. 9. 2015, ob 11.00 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
17. 9. 2015 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Lara Dular, Problem zbiralca kuponov V petek, 18. 9. 2015, ob 10.15 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
17. 9. 2015 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Rok Gregorič, Grothendieck-Riemann-Rochov izrek za kompaktne Riemannove ploskve V petek, 18. 9. 2015, ob 12.15 uri v predavalnici 3.05na Jadranski 21/III
16. 9. 2015 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Nika Eržen, Epidemiološki model Kermack-McKendrick V petek, 18. 9. 2015, ob 10.00 uri v predavalnici 3.06 naJadranski 21/III
16. 9. 2015 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Ana Kompan, Kompleksna dinamika V petek, 18. 9. 2015, ob 11.30 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
15. 9. 2015 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Biljana Stojković, Mikroreologija z optično pinceto v petek, 18. 9. 2015 ob 10.15 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
15. 9. 2015 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Aleskander Simonič, Kobayashijeva in Brodyjeva hiperboličnost kompleksnih mnogoterosti V petek, 18. 9. 2015, ob 8.00 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
15. 9. 2015 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Blaž Blažič, Visokofrekvenčno trgovanje V četrtek, 17. 9. 2015, ob 13.45 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
15. 9. 2015 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Špela Rotovnik, Opcije z mejo V četrtek, 17. 9. 2015, ob 13. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
15. 9. 2015 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Aljaž Mekinda, Margrabejeva formula za valutne opcije V četrtek, 17. 9. 2015, ob 12. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
15. 9. 2015 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Miha Garafolj, Diverzifikacija delniških portfeljev V četrtek, 17. 9. 2015, ob 9.15. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
15. 9. 2015 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Matija Vodišek, Razlika v vodenju družinskih in drugih podjetij V četrtek, 17. 9. 2015, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
15. 9. 2015 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Samo Seljak, Sternovo zaporedje V četrtek, 17. 9. 2015, ob 15.00 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
15. 9. 2015 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Gregor Rus, Vložitev grafov v topološke knjige V četrtek,17. 9. 2015, ob 8.00 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
15. 9. 2015 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Polona Škoberne, Posplošeni linearni modeli v zavarovalništvu V četrtek, 17. 9. 2015, ob 11. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
14. 9. 2015 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor zaključne naloge: Miha Gazvoda, Občutljivost termografije pri iskanju zračnih votlin v betonskih elementih v četrtek, 17. septembra 2015 ob 10.30 uri v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
14. 9. 2015 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor zaključne naloge: Urška Henigman, Vpliv remanentne magnetizacije trajnih magnetov na izkoristek elektromotorja Elaphe Marine v četrtek, 17. septembra 2015 ob 9.00 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
14. 9. 2015 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Matej Šavs, Uporaba inverza Radonove transformacije v računalniški tomografiji V sredo, 16. 9. 2015, ob 13. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
14. 9. 2015 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Estela Emanuela Zupanc, Stabilnost ravnovesij v ekonomskih modelih V sredo, 16. 9. 2015, ob 9. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
14. 9. 2015 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Gašper Čampa, Sistemi diferenčnih enačb v ekonomiji V sredo, 16. 9. 2015, ob 10.45 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
14. 9. 2015 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Daniel Doz, Hiperbolična ravnina, njeni modeli in njene izometrije V sredo, 16. 9. 2015, ob 15.00 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
14. 9. 2015 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Alma Osmić, Napovedi ločitev V sredo, 16. 9. 2015, ob 12.00 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
14. 9. 2015 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Nuša Rojec, Modeliranje sprememb cen delnic na delniškem trgu z uporabo multifraktalov in zvezdne enačbe V sredo, 16. 9. 2015, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
12. 9. 2015 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Katja Kuster, Optimalna pot na goro V torek, 15. 9. 2015, ob 12. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
11. 9. 2015 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Nina Bobič, Tlakovanja ravnine s fraktali V ponedeljek, 14. 9. 2015, ob 9.00 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
11. 9. 2015 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Neža Štrus, Negativna selekcija pri izbiri zdravstvenega zavarovanja V torek, 15. 9. 2015, ob 14. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III
10. 9. 2015 | Department of Physics MSc defense Zagovor magisterija: Anja Bregar, Negativni lom na ravni površini optičnega metamateriala v ponedeljek, 14. septembra 2015 ob 10.30 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
10. 9. 2015 | Department of Mathematics PhD defense Zagovor doktorata: Matjaž Krnc, Mere središčnosti velikih omrežij V torek, 15. 9. 2015, ob 13.15 uri v Plemljevem seminarju na Jadranski 19/III
10. 9. 2015 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Berislav Buča, Transport, fluktuacije in simetrije v odprtih kvantnih spinskih verigah v ponedeljek, 14. 9. 2015 ob 13.15 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
10. 9. 2015 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Nastja Sever, Benfordov zakon V torek, 15. 9. 2015, ob 13. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III
10. 9. 2015 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Tjaša Žagar, Vrednotenje ragljastih opcij V torek, 15. 9. 2015, ob 12. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III
10. 9. 2015 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Nejc Djuzić, Zaščitni portfelj za opcije z mejo V ponedeljek, 14. 9. 2015, ob 11. uri v predavalnici 2.03 na Jadranski 21/II
10. 9. 2015 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Neža Setnikar, Stabilnost voznih redov V ponedeljek, 14. 9. 2015, ob 10. uri v predavalnici 2.03 na Jadranski 21/II
10. 9. 2015 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Igor Vaskivskyi, Svetlobno vzbujeni prehodi v skrita stanja močno koreliranih sistemov v četrtek, 10. 9. 2015 ob 13.15 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
10. 9. 2015 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Jože Buh, Raziskava lastnosti nanožic pripravljenih s pomočjo transformacije iz MoSI nanožic v četrtek, 10. 9. 2015 ob 11.15 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
9. 9. 2015 | Department of Physics MSc defense Zagovor magisterija: Luka Pirker, Mikročrpalka na principu termoviskoznega črpanja v torek, 15. septembra 2015 ob 9. uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
9. 9. 2015 | Department of Physics MSc defense Zagovor magisterija: Luka Černe, Tomografija ozemlja Slovenije iz časov prihodov longitudinalnih potresnih valov v ponedeljek, 14. septembra 2015 ob 9. uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
9. 9. 2015 | Department of Physics MSc defense Zagovor magisterija: Eva Mencin, Raziskave globinske strukture Iškega vršaja na Ljubljanskem barju z uporabo visokoločljive refleksijske seizmične metode v petek, 11. septembra 2015 ob 10. uri v predavalnici P-02, Privoz 11, UL NTF
9. 9. 2015 | Department of Physics MSc defense Zagovor magisterija: Ana Trobec, Raziskave zgradbe sedimentnega morskega dna v Strunjanskem zalivu s podpovršinskim sonarjem v sredo, 9. septembra 2015 ob 11.30 uri v predavalnici P-02, Privoz 11, UL NTF
8. 9. 2015 | Department of Physics MSc defense Zagovor magisterija: Tim Verbovšek, Preučevanje izolativne CuN monoplasti z STM mikroskopijo v četrtek, 10. septembra 2015 ob 15. uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
8. 9. 2015 | Department of Physics MSc defense Zagovor magisterija: Tjaša Parkelj, STM mikroskopija tankih plasti superprevodnika na kovini v petek, 11. septembra 2015 ob 15. uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
8. 9. 2015 | Department of Physics MSc defense Zagovor magisterija: Ana Marin, Določanje debeline enomolekulskih plasti maščobnih kislin na vodni gladini in na trdnih substratih v petek, 11. septembra 2015 ob 10.30 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
8. 9. 2015 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor zaključne naloge: Jure Bijec, Meritve temperaturne porazdelitve v hladilnikih v četrtek, 24. septembra 2015 ob 9.30 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
8. 9. 2015 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor zaključne naloge: Jernej Zupančič, Načrtovanje eksperimentalne testne sekcije za lokalno merjenje prestopa toplote med tokovnim vrenjem v ponedeljek, 14. septembra 2015 ob 11.00 uri v predavalnici F-6 na Jadranski 19
8. 9. 2015 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor zaključne naloge: Manca Gale, Spremljanje konvekcije z magnetnoresonančno metodo slikanja pomikov z označevanjem v ponedeljek, 14. septembra 2015 ob 9.30 uri v predavalnici F-6 na Jadranski 19 (I. nadstr. prizidek)
10. 9. 2015 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Anita Gantar, Teorija grafov in optimizacija v programskem sistemu Sage V petek, 11. 9. 2015, ob 16.00 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
8. 9. 2015 | Department of Physics MSc defense Zagovor magisterija: Žiga Barba, Spektrometer za fotone z energijskim oknom v smeri vpadnega žarka v petek, 11. septembra 2015 ob 9. uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
8. 9. 2015 | Department of Physics MSc defense Zagovor magisterija: Mitja Predikaka, Karakterizacija modulov za detektor obročev Čerenkova pri spektrometru Belle II v petek, 11. septembra 2015 ob 13.30 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
7. 9. 2015 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Nika Tavčar, Adaptivno učenje kot način oblikovanja pričakovanj v primerjavi z mehanizmom racionalnih pričakovanj V petek, 11. 9. 2015, ob 13. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
7. 9. 2015 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Adriana Kamnik, Hierarhično grupiranje podatkov V petek, 11. 9. 2015, ob 14. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
7. 9. 2015 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Martin Jakomin, Ocenjevanje zanesljivosti posameznih večciljnih regresijskih napovedi V ponedeljek, 14. 9. 2015, ob 10. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
7. 9. 2015 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Jani Bizjak, Analiza signalov EKG z globokimi nevronskimi mrežami V ponedeljek, 14. 9. 2015, ob 11. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
7. 9. 2015 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Vito Janko, Razvoj programa za igranje 1-2-3 šaha V ponedeljek, 14. 9. 2015, ob 9. uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III
7. 9. 2015 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Žiga Lukšič, Fraktalne dimenzije in Juliajeve množice V sredo, 9. 9. 2015, ob 8.30 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
7. 9. 2015 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Veno Mramor, Paradoks Banach-Tarskega V četrtek, 10. 9. 2015, ob 8.00 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
4. 9. 2015 | Department of Physics MSc defense Zagovor magisterija: Lenart Zadnik, Polciklične upodobitve kvantne grupe in kvazilokalne ohranjene količine v torek, 8. septembra 2015 ob 12. uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
4. 9. 2015 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Domen Močnik, Hamiltonov princip v mehaniki kontinuuma Magistrski izpit: ponedeljek, 14. 9. 2015, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III. Zagovor magistrskega dela: torek, 15. 9. 2015, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
4. 9. 2015 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Matej Petković, Ocenjevanje pomembnosti zveznih značilk z metodo ReliefF Magistrski izpit: ponedeljek, 14. 9. 2015, ob 11. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III. Zagovor magistrskega dela: torek, 15. 9. 2015, ob 11. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
3. 9. 2015 | Department of Physics MSc defense Zagovor magisterija: Urša Skerbiš, Testiranje detektorja TOP s kozmicnimi mioni v četrtek, 10. septembra 2015 ob 9. uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
3. 9. 2015 | Department of Physics MSc defense Zagovor magisterija: Matic Kunšek, Eksperimentalno opazovanje prehoda iz mehurčkastega v čepasti tok v dvofaznem toku plin-kapljevina v petek, 11. septembra 2015 ob 12. uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
2. 9. 2015 | Department of Physics MSc defense Zagovor magisterija: Matjaž Ličen, Koloidni kristali z dodatkom magnetnih nanodelcev v sredo, 9. septembra 2015 ob 13. uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
2. 9. 2015 | Department of Physics MSc defense Zagovor magisterija: Bor Kos, Izračun doznega polja nevtronov v okolici reaktorja tlačnovodne jedrske elektrarne v sredo, 9. septembra 2015 ob 11. uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
27. 8. 2015 | Department of Physics MSc defense Zagovor magisterija: Maruša Turk, Odvisnost privzema radioizotopa v ščitnici od geometrijskih in kliničnih parametrov ter primerjava merilnih sistemov v ponedeljek, 31. avgusta 2015 ob 10. uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19.
27. 8. 2015 | Department of Physics MSc defense Zagovor magisterija: Gabrijela Ikovic, Študij ionskega energijskega analizatorja z delčno simulacijo v četrtek, 27. avgusta 2015 ob 10. uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
24. 8. 2015 | Department of Physics MSc defense Zagovor magisterija: Rok Grah, Kvantna periodično brcana Isingova veriga v četrtek, 27. avgusta 2015 ob 12. uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
21. 8. 2015 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Urška Pangerc, Robustna detekcija srčnih utripov v sočasnih fizioloških signalih V četrtek, 27. 8. 2015, ob 10. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
20. 8. 2015 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Nika Smodiš, Spektralne metode za vrednotenje evropskih opcij V četrtek, 27. 8. 2015, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
20. 8. 2015 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Anja Turk, Metoda glavnih komponent V četrtek, 27. 8. 2015, ob 11. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
20. 8. 2015 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Žiga Velkavrh, ISDA - Mednarodno združenje za zamenjave in druge izvedene finančne instrumente V sredo, 2. 9. 2015, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
10. 8. 2015 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Grega Gašperšič, Krivulje in ploskve B-zlepkov V petek, 14. 8. 2015, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
28. 7. 2015 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Vita Hočevar, Čakalne vrste V torek, 28. 7. 2015, ob 11. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
15. 7. 2015 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Ana Hvalica, Hierarhični linearni strukturni model ter njegova uporaba pri modeliranju verjetnosti propada podjetja V torek, 28. 7. 2015, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
10. 7. 2015 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor zaključne naloge: Jurij Robba, Uporaba klasifikacijskih algoritmov za indentifikacijo delcev v torek, 14. julija 2015 ob 9.30 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
9. 7. 2015 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Jakob Peterlin, Unimodalna kategorija in topološka statistika V torek, 14. 7. 2015, ob 11.30 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
9. 7. 2015 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Luka Jeromel, Razvoj slikovne masne spektrometrije MeV SIMS z merjenjem časa preleta v sredo, 15. 7. 2015 ob 10.15 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
9. 7. 2015 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Maryam Nikkhou, Topološki defekti in interakcije med mikrodelci različnih oblik v nematskem tekočem kristalu v ponedeljek, 13. 7. 2015 ob 16.15 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
8. 7. 2015 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Estera Rožman, Diskretni populacijski modeli za eno vrsto V ponedeljek, 13. 7. 2015, ob 11. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
8. 7. 2015 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Mateja Škrlec, Klična pokritja povezav direktnega produkta in projektivne ravnine Magistrski izpit: torek, 14. 7. 2015, ob 10. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III. Zagovor magistrskega dela: torek, 14. 7. 2015, ob 11. uri oziroma po izpitu v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
8. 7. 2015 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Ruben Jan Verheyden, Detektor PET s silicijevimi fotopomnoževalkami v četrtek, 9. 7. 2015 ob 14.15 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
7. 7. 2015 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Jure Slak, Induktivni in koinduktivni podatkovni tipi V torek, 14. 7. 2015, ob 10.00 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
29. 7. 2015 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Marko Kozinc, Laser s pasivnim preklopom dobrote za uporabo v oftalmologiji v četrtek, 30. julija 2015 ob 9. uri v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
6. 7. 2015 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Vesna Iršič, Ultrafiltri V petek, 10. 7. 2015, ob 11.00 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
6. 7. 2015 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Doris Klančar, Uporaba posplošenega linearnega modela v zavarovalništvu V petek, 17. 7. 2015, ob 12. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
5. 7. 2015 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Maja Uljan, Vpliv kontekstva fizikalnih nalog na privlačnost za dijake in dijakinje v petek, 10. julija 2015 ob 10.00 v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
3. 7. 2015 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Mihaela Štiglic, Vpliv opcijske vrednosti na odločitev o upokojitvi V četrtek, 9. 7. 2015, ob 11. uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III
3. 7. 2015 | Department of Physics MSc defense Zagovor magisterija: Tomaž Suhovršnik, Vpliv strukture sunka laserja Er:YAG in vodnega spreja na ablacijo sklenine v petek, 10. julija 2015 ob 11.30 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
3. 7. 2015 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Gašper Jerič, Meritve sevalnih poškodb v silicijevih detektorjih v četrtek, 9. julija 2015 ob 11.00 uri v predavalnici F-6 na Jadranski 19
3. 7. 2015 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Andreja Kastelic, Variabilne optične uklonske mrežice na osnovi polimerov in tekočih kristalov v četrtek, 9. julija 2015 ob 9.30 uri v predavalnici F-6 na Jadranski 19
2. 7. 2015 | Department of Physics MSc defense Zagovor magisterija:Jan Šömen, Magnetnoresonančno slikanje s prenosom magnetizacije v sredo, 8. julija 2015 ob 11.30 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
30. 6. 2015 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Luka Vidovič, Karakterizacija podplutb s sunkovno fototermalno radiometrijo in difuzno refleksijsko spektroskopijo v sredo, 8. 7. 2015 ob 14.15 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
27. 6. 2015 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Mojca Miklavec, In-vivo dozimetrija s PET pri radioterapiji z žarki gama v sredo, 1. 7. 2015 ob 15.15 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
27. 6. 2015 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Jure Beričič, Meritev posplošenih polarizirnosti protona z virtualnim comptonskim sipanjem v sredo, 1. 7. 2015 ob 10.15 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
29. 6. 2015 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Anže Cigoj, Raziskave površinskih reakcij nevtralnih vodikovih in dušikovih atomov v četrtek, 2. julija 2015 ob 10. uri v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
24. 6. 2015 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Petra Šmitek, Vpliv stukturnega nereda na superprevodne nanožičke v sredo, 8. julija 2015 ob 10. uri v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
18. 6. 2015 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Mojca Majerič, Testiranje normalnosti in homogenosti na primeru porušitvenih tlakov termoplastičnih obročkov Diplomski izpit: torek, 7. 7. 2015, ob 11. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: četrtek, 9. 7. 2015, ob 11. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
16. 6. 2015 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Urban Pompe, Analiza možnosti transmutacije najpomembnejših nuklidov jedrskega goriva v termičnih in hitrih jedrskih reaktorjih v sredo, 24. junija 2015 ob 10. uri v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
12. 6. 2015 | Department of Mathematics PhD defense Zagovor doktorata: Špela Špenko, Preoblikovane strukture asociativnih algeber V ponedeljek, 22. 6. 2015, ob 16.15 uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III
11. 6. 2015 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Janez Kos, Difuzne medzvezdne črte v velikih spektroskopskih pregledih neba v ponedeljek, 15. 6. 2015 ob 10.15 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
11. 6. 2015 | Department of Mathematics PhD defense Zagovor doktorata: Živa Stepančič, Uporaba statističnih metod pri raziskovanju motivov v DNA V ponedeljek, 15. 6. 2015, ob 15.15 uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III
11. 6. 2015 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Eva Ribežl, Iskanje delca X(3872) v trkih elektronov in pozitronov z detektorjem Belle v petek, 12. 6. 2015 ob 13.30 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
10. 6. 2015 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Zala Lenarčič, Neravnovesne lastnosti Mottovih izolatorjev v četrtek, 11. 6. 2015 ob 11.15 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
4. 6. 2015 | Department of Physics MSc defense Zagovor magisterija: Aljoša Polšak, Študija razpadov B0 -> D(*)- π+ π0 π0 z detektorjema Belle in Belle II v torek, 9. junija 2015 ob 9. uri v predavalnici F-6 na Jadranski 19
3. 6. 2015 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Gregor Šmit, Umeritev študijskega pozitronskega tomografa v sredo, 10. junija 2015 ob 9. uri v predavalnici F-7 (2. nadstr.) na Jadranski 19
2. 6. 2015 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Sanja Ćeha, Implementacija e-izobraževanja v podjetju Zavarovalnica Tilia, d. d. V torek, 9. 6. 2015, ob 9. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
1. 6. 2015 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Neža Zemljič, Bančna kriza na Irskem in Islandiji ter njene lekcije pri reševanju slovenskega bančnega sistema V sredo, 10. 6. 2015, ob 11. uri v predavalnici F4 na Jadranski 19/I
27. 5. 2015 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Barbara Ikica, Evolucijska dinamika, igre in grafi Magistrski izpit: sreda, 17. 6. 2015, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III. Zagovor magistrskega dela: četrtek, 18. 6. 2015, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
26. 5. 2015 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Tilen Knaflič, Model Pareto optimalne fronte 4 mestnih NACA aeroprofilov in njegova uporaba v četrtek, 4. junija 2015 ob 11.15 uri v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
25. 5. 2015 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Ana Jerala, Analiza stabilnosti letaliških barometrov v sredo, 3. junija 2015 ob 12.15 uri v predavalnici F-7 na Jadranski 19
25. 5. 2015 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Luka Leskovec, Hadronske resonance v kromodinamiki na mreži v torek, 2. 6. 2015 ob 14.15 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
25. 5. 2015 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Jaka Petelin, Pikosekundni vlakenski ojačevalnik za mikro-procesiranje v torek, 26. 5. 2015 ob 12.15 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
14. 5. 2015 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Nika Radovič, Analiza prekinitev življenjskih zavarovanj, primer Zavarovalnice Tilia d. d. V petek, 22. 5. 2015, ob 12. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
14. 5. 2015 | Department of Mathematics PhD defense Zagovor doktorata: Katja Berčič, Konstrukcije in katalogizacija simetričnih grafov V ponedeljek, 18. 5. 2015, ob 14.15 uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III
4. 5. 2015 | Department of Mathematics PhD defense Zagovor doktorata: Selena Praprotnik, Razvoj skupin v omrežjih V torek, 5. 5. 2015, ob 14.15 uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III
15. 4. 2015 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Ana Špela Hodnik, Radialne bazne funkcije in njihova uporaba pri rekonstrukciji slik Magistrski izpit: četrtek, 23. 4. 2015, ob 13.00 uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III. Zagovor magistrskega dela: petek, 24. 4. 2015, ob 12. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III
14. 4. 2015 | Department of Mathematics PhD defense Zagovor doktorata: Nina Ružić, Kopule in odvisnost slučajnih spremenljivk V sredo, 22. 4. 2015, ob 17.15 uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III
10. 4. 2015 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Andreja Zorko, t-tonska barvanja Magistrski izpit: četrtek, 23. 4. 2015, ob 11.00 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III. Zagovor magistrskega dela: petek, 24. 4. 2015, ob 12.00 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
8. 4. 2015 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Ajda Slapničar, Malfattijev problem Magistrski izpit: torek, 21. 4. 2015, ob 9.00 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III. Zagovor magistrskega dela: sreda, 22. 4. 2015, ob 9.00 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
8. 4. 2015 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Peter Opara, Medzvezdna pordečitev iz fotometričnih in spektroskopskih pregledov neba APASS in RAVE v petek, 17. aprila 2015 ob 9. uri v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
3. 4. 2015 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Žiga Tručl, Ekstrapolacija obrestnih mer V četrtek, 9. 4. 2015, ob 13. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III
2. 4. 2015 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Bor Gregorčič, Preiskovanje prednosti interaktivnih tabel in njihova uporaba pri pouku fizike v torek, 14. 4. 2015 ob 15.15 uri v predavalnici Didaktika fizike na Jadranski 19
30. 3. 2015 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Zala Herga, Arbitraža na omrežjih Zagovor magistrskega dela: petek, 3. 4. 2015, ob 10. uri v Plemljevem seminarju na Jadranski 19/III
27. 3. 2015 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Martin Draksler, Računalniške simulacije turbulence in prenosa toplote pri naletavanju turbulentnih curkov ob greto površino v petek, 3. 4. 2015 ob 11.15 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
25. 3. 2015 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Melinda Kavalir, Bayesov pristop in teorija ekstremnih vrednosti pri modeliranju velikih premoženjskih škod v pozavarovalništvu Zagovor magistrskega dela: četrtek, 9. 4. 2015, ob 12. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III
24. 3. 2015 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Špela Povše, Delovanja prostih grup na drevesa Magistrski izpit: sreda, 8. 4. 2015, ob 9.00 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III. Zagovor magistrskega dela: četrtek, 9. 4. 2015, ob 10.00 uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III
24. 3. 2015 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Dorina Sever, Lokalna okolica mangana v mezoporoznih silikatih v petek, 27. marca 2015 ob 10.30 uri v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
23. 3. 2015 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor zaključne naloge: Marko Svetličič, Merilna negotovost in časovna konstanta onset S-THB-M00x senzorjev za merjenje temperature in relativne vlažnosti zraka v četrtek , 26. marca 2015 ob 13. uri v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
20. 3. 2015 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Živa Mitar, Modeliranje terminske premije: Cochrane-Piazzesiina mera Zagovor magistrskega dela: četrtek, 2. 4. 2015, ob 13.00 uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III
20. 3. 2015 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor diplome: Sandra Selšek, Igre minimalnih stopenj na grafih V sredo, 1. 4. 2015, ob 9.00 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
26. 2. 2015 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagor diplomskega dela: Aleš Krč, Mikroobdelava debelega polimetil metakrilata z visokoenergijskim protonskim žarkom v torek , 10. marca 2015 ob 9. uri v predavalnici F-6 (prizidek I. nadstr.) na Jadranski 19
23. 2. 2015 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Teja Šegula, Ocenjevanje repov porazdelitev z metodo presežkov nad visokim pragom Magistrski izpit: sreda, 4. 3. 2015, ob 10.00 uri v predavalnici F4 na Jadranski 19/I. Zagovor magistrskega dela: petek, 6. 3. 2015, ob 12.00 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
3. 3. 2015 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Domen Keglevič, Kohomološki pogled na osnovnošolsko aritmetiko V ponedeljek, 9. 3. 2015, ob 10.15 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
18. 2. 2015 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Maksym Anatolij Deliyergiyev, Iskanje eksotičnih delcev s koreliranimi leptoni v končnem stanju z detektorjem ATLAS v ponedeljek, 23. 2. 2015 ob 12.30 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
12. 2. 2015 | Department of Physics MSc defense Zagovor magisterija: Jan Bohinec, Degeneracije pri določanju orbitalnih in gravitacijskih parametrov relativističnega navigacijskega sistema v sredo, 18. februarja 2015 ob 9. uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
12. 2. 2015 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Benjamin Batistić, Teorija dinamike in statističnih lastnosti časovno odvisnih biljardov v ponedeljek, 16. 2. 2015 ob 14.15 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
3. 2. 2015 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor zaključne naloge: Miha Kastelic, Fazno ravnovesje kapljevina-kapljevina v vodnih raztopinah polielektrolitov v četrtek , 12. februarja 2015 ob 14. uri v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
3. 2. 2015 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Maša Gabrič, Metoda kolokacije za linearne Volterrove integralske enačbe Magistrski izpit: sreda, 11. 2. 2015, ob 10.00 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III. Zagovor magistrskega dela: četrtek, 12. 2. 2015, ob 10.00 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
19. 1. 2015 | Department of Mathematics PhD defense Zagovor doktorata: Gašper Košmrlj, Igre, porojene iz grafovske dominacije V ponedeljek, 26. 1. 2015, ob 14.15 uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III
15. 1. 2015 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Irena Ježek, Deleža prometa in kurjenja pri onesnaženosti zraka na podlagi meritev črnega ogljika z Aethalometrom v petek, 23. 1. 2015 ob 15.30 uri v Kuščerjevem seminarju, na Jadranski 19
15. 1. 2015 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Dejan Arzenšek, Fizika koloidnih interakcij v proteinskih agregacijskih procesih v ponedeljek, 19. 1. 2015 ob 14.15 uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21
13. 1. 2015 | Department of Physics MSc defense Zagovor magisterija: Luka Čurović, Konformacije DNA skozi ray tracing v ponedeljek, 19. januarja 2015 ob 8.30 uri v predavalnici F-7 na Jadranski 19
10. 7. 2015 | Department of Physics BSc. thesis defense Zagovor zaključne naloge: Miha Markelj, Opis smektične faze z realno funkcijo v sredo , 14. januarja 2015 ob 10.30 uri v predavalnici F-3 na Jadranski 19
Archive: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007