Home > News > V žarišču

V žarišču

I want to receive the news from this source by email »

29. 10. 2015 | In focus Kolektivna mehanika epitelijskega tkiva pri vinski mušici Članek M. Krajnca, P. Ziherla in sodelavcev iz EMBL v Nature Communications
21. 9. 2015 | In focus Novi, kvazi-lokalni ohranitveni zakoni v integrabilnih modelih Članek M. Medenjaka, T. Prosena in E. Ilievskega v PRL kot Editor's Selection
10. 6. 2015 | In focus Novo kovinsko stanje v superprevodnih fulerenih Pomemben prispevek D. Arčona, P. Jegliča in A. Potočnika v okviru obširne mednarodne raziskave
11. 3. 2015 | In focus Časovni posnetek zakasnjene sklopitve nosilcev naboja v kupratih J. Bonča s sodelavci v Nature Physics
Archive: 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007