Damjana Kokol Bukovšek: Natančna območja, določena s pari mer skladnosti

Date of publication: 8. 5. 2023
Seminar for probability, statistics, and financial mathematics
Thursday
11
May
Time:
14:15
Location:
Predavalnica 3.06 na FMF, Jadranska 21, Ljubljana.
ID: 954 9228 5750

V četrtek, 11. 5. 2023, ob 14:15 bo v predavalnici 3.06 v okviru seminarja VeSFiM potekalo predavanje Damjane Kokol Bukovšek z naslovom Natančna območja, določena s pari mer skladnosti.

Povzetek: Na seminarju bomo obravnavali meje za možne vrednosti ene mere skladnosti bivariatne kopule, če poznamo vrednost neke druge mere skladnosti. Ugotovili bomo, da je večina dobljenih meja natančnih, torej doseženih pri neki kopuli. Obravnavane mere skladnosti so: Spearmanov ro, Kendallov tau, Ginijev gama, Spearmanovo pravilo in Blomqvistov beta.

Predavanje bo potekalo v živo, bo pa omogočen tudi prenos prek interneta. Povezava na videokonferenčni sistem ZOOM: https://uni-lj-si.zoom.us/j/95492285750 ID: 954 9228 5750 Vljudno vabljeni!