Javno preizkusno predavanje: asist. dr. Dejan Govc

Date of publication: 15. 5. 2023
Mathematics lecture
Monday
29
May
Time:
14:15 - 15:00
predavalnica 3.05, Jadranska 21, 3. nadstropje

Asist. dr. Dejan GOVC, kandidat za izvolitev v naziv docenta za področje matematike, bo imel javno preizkusno predavanje z naslovom »SIMPLICIALNI KOMPLEKSI« v ponedeljek, 29. 5. 2023, ob 14.15 v predavalnici 3.05, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta Računska geometrija (Izbrana poglavja iz računalniške matematike: Računska geometrija) za študente magistrskih študijskih programov Matematika, Finančna matematika, Računalništvo in matematika (interdisciplinarni program) ter Pedagoška matematika (enoviti magistrski program).

Komisija:
- prof. dr. Sergio Cabello Justo,
- prof. dr. Barbara Drinovec Drnovšek in
- izr. prof. dr. Jaka Smrekar.

Uspešnost javnega preizkusnega predavanja ocenjuje tudi predstavnik študentov, ki ga določi Študentski svet UL FMF.