Zagovor magisterija: Enej Kovač, Stohastični individualni razvoj škod

Date of publication: 18. 5. 2023
Department of Mathematics MSc defense
Friday
26
May
Time:
11:00
Location:
Predavalnica F-6, Jadranska 19, 1. nadstropje

Enej Kovač (magistrski študijski program druge stopnje Finančna matematika) bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom
»Stohastični individualni razvoj škod« dne 26. 5. 2023 ob 11.00 v predavalnici F-6, Jadranska 19, 1. nadstropje.

Komisija:
- prof. dr. Tomaž Košir (predsednik)
- prof. dr. Ljupčo Todorovski (mentor)
- Bor Harej (somentor)
- izr. prof. dr. Mihael Perman (somentor)
- izr. prof. dr. David Dolžan (član)