Skip to main content

1336. sredin seminar: Vladimir Batagelj: Prepoznavanje enot v bibliografskih podatkih

Date of publication: 24. 7. 2023
Computer mathematics seminar (Wednesday seminar)
Wednesday
26
July
Time:
18:00 - 19:45
ID: 869 5394 3473 – Password: 778851
Sreda, 26. julij 2023, od 18:00 do 19:45, po Zoomu

Letos spomladi, posebej pa junija in prvo polovico julija, sem bil močno zaseden (strokovna srečanja, pisanja). Ker nisem našel predavateljev, je Sredin seminar ta čas (razen dveh sred) počival. Naslednjih mesec dni nimam posebnih obveznosti in sem se namenil večino časa posvetiti delu na projektu "Višjestopenjske bibliografske storitve" (J5-4596), ki smo ga začeli lani oktobra. Za sodelavce projekta pripravljam pregled tekočega stanja. Ker utegne biti vsebina zanimiva še za koga, sem se odločil stvari predstaviti na Sredinem seminarju. Začeli bomo z vprašanjem: kako do (kakovostnih) bibliografskih podatkov?

PS. Kdor bi rad kaj povedal na naslednjih seminarjih, naj mi sporoči naslov teme in doda kratek povzetek.

Vlado