Zagovor zaključnega dela: Dejan Velikanje, Vpliv spremembe geometrije obroča zaščitne mreže na delovanje aksialnega ventilatorja

Date of publication: 17. 8. 2023
Department of Physics BSc thesis defense
Tuesday
29
August
Time:
10:00
Location:
Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana, predavalnica F-2

Dejan Velikanje, študent Visokošolskega strokovnega študijskega programa Aplikativna fizika, 1. stopnje, bo zagovarjal zaključno nalogo z naslovom "Vpliv spremembe geometrije obroča zaščitne mreže na delovanje aksialnega ventilatorja" v torek 29. 8. 2023, ob 10.00 na Fakulteti za matematiko in fiziko, Jadranska 19, v predavalnici F-2.

Komisija:

  • doc. dr. Tomaž Podobnik (predsednik komisije)
  • doc. dr. Sergej Faletič (glavni izpraševalec)
  • doc. dr. Andreja Šarlah (članica komisije)
  • doc. dr. Aleš Mohorič (mentor)
  • dr. Matej Milavec (somentor)