Marjeta Knez: O konstrukciji polinomskih minimalnih ploskev s pitagorejsko normalo

Date of publication: 6. 11. 2023
Numerical analysis seminar
Wednesday
8
November
Time:
10:15 - 11:00
Location:
soba 3.06 na Jadranski 21

Ogledali si bomo pristop h konstrukciji polinomskih minimalnih ploskev z uporabo kompleksnih polinomov, ki tvorijo pitagorejsko trojico. Pokazali bomo, da so tako dobljene parametrične ploskve PN ploskve (ploskve s pitagorejsko normalo). Videli bomo tudi, da v posebnem primeru dobimo ploskve, ki ohranjajo PH lastnost, to je, da se vsaka ravninska PH krivulja v domeni parametrov preslika na prostorsko PH krivuljo na minimalni ploskvi. Ogledali si bomo tudi različne primere tako konstruiranih minimalnih ploskev nizkih stopenj. V drugem delu seminarja si bomo ogledali problem konstrukcije kubičnih minimalnih ploskev nad domenskim trikotnikom, ki interpolirajo tri dane robne točke in ki imajo predpisano dolžino robnih krivulj.