Nada Razpet: Blaže ino Nežica v nedelski šoli, Anton Martin Slomšek

Date of publication: 18. 12. 2023
Seminar for history of mathematical sciences
Thursday
21
December
Time:
20:00 - 21:30
ID: 301 523 6109 – Password: 013578

Knjiga, katere druga izdaja je prosto dostopna na spletu, je Anton Martin Slomšek, kot piše že v njenem glavnem naslovu, namenil Učitelam ino učencem. Podrobneje si bomo ogledali tiste dele knjige, ki se navezujejo na računanje in naravoslovje. Predvsem nas bodo zanimali izrazi, mere in način razlage snovi.