Javno preizkusno predavanje: dr. José Antonio Montero Aguilar

Date of publication: 28. 12. 2023
Mathematics lecture
Monday
8
January
Time:
10:15 - 11:00
Location:
predavalnica 2.02, Jadranska 21, 2. nadstropje

Gost. uč. - doc. dr. José Antonio MONTERO AGUILAR, kandidat za izvolitev v naziv docenta za področje matematike, bo imel javno preizkusno predavanje z naslovom »HALLOV IZREK (HALL'S THEOREM)« v ponedeljek, 8. 1. 2024, ob 10.15 v predavalnici 2.02, Jadranska 21, 2. nadstropje.

Predavanje bo v angleščini in bo izvedeno v okviru predmeta Kombinatorika za študente 2. letnika interdisciplinarnega univerzitetnega študijskega programa Računalništvo in matematika.

Komisija:
- prof. dr. Primož Potočnik,
- prof. dr. Primož Šparl (UL PEF) in
- izr. prof. dr. Arjana Žitnik.

Uspešnost javnega preizkusnega predavanja ocenjuje tudi predstavnik študentov, ki ga določi Študentski svet UL FMF.