Zagovor magisterija: Marko Jordan, Prepoznavanje obrokov in ugrizov s strojnim učenjem na podlagi meritev pametne ure

Date of publication: 1. 3. 2024
Department of Mathematics MSc defense
Wednesday
6
March
Time:
10:00
Location:
Predavalnica F-3, Jadranska 19, 1. nadstropje

Marko JORDAN (magistrski študijski program druge stopnje Finančna matematika) bo zagovarjal
magistrsko delo z naslovom »Prepoznavanje obrokov in ugrizov s strojnim učenjem na podlagi meritev pametne ure«
dne 6. 3. 2024 ob 10.00 v predavalnici F-3, Jadranska 19, 1. nadstropje.

Komisija:
- izr. prof. dr. Mihael Perman (predsednik)
- dr. Mitja Luštrek (mentor)
- prof. dr. Tomaž Košir (somentor)
- doc. dr. Martin Raič (član)