1300. sredin seminar: Vladimir Batagelj: Omrežja znanj

Date of publication: 6. 4. 2021
Computer mathematics seminar (Wednesday seminar)
Wednesday
7
April
Time:
18:00 - 19:45
ID: 957 6090 9821 – Password: 627456
Seminar bo 7. aprila ob 18:00 po Zoom-u.

Vladimir Batagelj: Omrežja znanj

Nadaljevali bomo s pregledom opisov podatkov zgrajenih na trojicah (osebek, povedek, predmet). Ogledali si bomo še pomenski splet (IRI, RDF, OWL) in z njim povezana omrežja znanj ter jih poskusil povezati z vrstami omrežij, kot so se uveljavile v analizi omrežij.

Če bo ostalo še kaj časa - to bo 1300. Sredin seminar in letos je 50 obletnica delovanja seminarja. Seznam dosedanjih seminarjev je na

http://vladowiki.fmf.uni-lj.si/lib/exe/fetch.php?media=pub:pdf:sreda.pdf