Zagovor magisterija: Tina Ražić, Lastnosti Markova za statistične grafične modele

Date of publication: 17. 4. 2024
Department of Mathematics MSc defense
Wednesday
24
April
Time:
12:00
Location:
Predavalnica Kuščerjev seminar, Jadranska 19, 4. nadstropje.

Tina RAŽIĆ (magistrski študijski program druge stopnje Finančna matematika)
bo zagovarjala magistrsko delo z naslovom »Lastnosti Markova za statistične grafične modele«
dne 24. 4. 2024 ob 12.00 v predavalnici KSEM, Jadranska 19, 4. nadstropje.

Komisija:
- izr. prof. dr. Mihael Perman (predsednik)
- prof. dr. Tomaž Košir (mentor)
- izr. prof. dr. Janez Bernik (član)