Zagovor magisterija: Neža Habjan, Aplikacija teorije ekstremnih vrednosti na modeliranje naravnih katastrof v zavarovalništvu

Date of publication: 19. 4. 2024
Department of Mathematics MSc defense
Wednesday
24
April
Time:
13:00
Location:
Predavalnica Kuščerjev seminar, Jadranska 19, 4. nadstropje.

Neža HABJAN (magistrski študijski program druge stopnje Finančna matematika)
bo zagovarjala magistrsko delo z naslovom »Aplikacija teorije ekstremnih vrednosti na modeliranje naravnih katastrof v zavarovalništvu«
dne 24. 4. 2024 ob 13.00 v predavalnici KSEM, Jadranska 19, 4. nadstropje.

Komisija:
- prof. dr. Tomaž Košir (predsednik)
- izr. prof. dr. Janez Bernik (mentor)
- asist. dr. Gregor Šega (somentor)
- izr. prof. dr. Mihael Perman (član)