Ada Šadl Praprotnik: Optimalne enostranske aproksimacije krožnih lokov

Date of publication: 21. 4. 2024
Numerical analysis seminar
Wednesday
24
April
Time:
10:15 - 11:00
Location:
soba 3.06 na Jadranski 21

Tema predavanja bodo enostranske aproksimacije krožnih lokov z notranjim kotom <= Pi. Ukvarjali se bomo z določitvijo optimalnega enostranskega aproksimanta v obliki polinomske Bézierjeve krivulje, ki poteka v celoti po notranji oz. zunanji strani krožnega loka, interpolira njegovi krajišči ter minimizira poenostavljeno radialno napako. Obravnavali bomo aproksimante različnih stopenj (2, 3 in 4) in geometrijskih zveznosti (G0, G1 in G2).