Zagovor magisterija: Simon Mattiazzi, Vpliv magnetnega polja na dinamiko fluktuacij v feromagnetnih nematskih tekočih kristalih

Date of publication: 20. 5. 2024
News for physics students
Monday
3
June
Time:
10:00
Location:
FMF, Jadranska 19, Kuščerjev seminar

Simon Mattiazzi, študent magistrskega študijskega programa 2. stopnje Fizika, bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom "Vpliv magnetnega polja na dinamiko fluktuacij v feromagnetnih nematskih tekočih kristalih".

Komisija:

  • prof. dr. Dean Cvetko (predsednik)
  • prof. dr. Denis Arčon (glavni izpraševalec)
  • izr. prof. dr. Miha Škarabot

Mentorica:

  • doc. dr. Mojca Vilfan

Somentorica:

  • dr. Nerea Sebastián