Skip to main content

Zagovor magisterija: Katarina Kaplan, Analiza in klasifikacija EKG signalov z metodami strojnega učenja

Date of publication: 13. 6. 2024
Department of Mathematics MSc defense
Tuesday
18
June
Time:
12:00
Location:
Predavalnica 3.06, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Katarina KAPLAN (magistrski študijski program druge stopnje Finančna matematika) bo zagovarjala
magistrsko delo z naslovom »Analiza in klasifikacija EKG signalov z metodami strojnega učenja«
dne 18. 6. 2024 ob 12.00 v predavalnici 3.06, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- izr. prof. dr. Mihael Perman (predsednik)
- prof. dr. Marjetka Knez (mentorica)
- doc. dr. Martin Raič (član)