Pot do ambicioznega podnebnega prehoda: Zmanjšanje porabe energije ali krepitev ogljičnih ponorov?

Date of publication: 2. 6. 2021
General news
Thursday
3
June
Time:
19:00 - 20:00
ID: 820 7125 0253 – Password: 254221
Predavanje mag. Aljoše Slamerška v organizaciji Slovenskega meteorološkega društva

Globalno segrevanje je premo-sorazmerno celokupnim zgodovinskim izpustom antropogenih toplogrednih plinov. Pretekli izpusti, zaradi katerih se je planet segrel že za več kot 1 stopinjo Celzija, in visoki izpusti danes, nas postavljajo pred zahtevni izziv radikalnega razogljičenja vseh družbenih sistemov, v kolikor želimo globalno segrevanje omejiti med 1.5 in 2 stopinjama Celzija. Aktualna generacija družbeno-ekonomskih scenarijev iz literature Medvladnega foruma za podnebne spremembe (IPCC) izzive ambicioznega podnebnega prehoda rešuje tudi s predpostavko obsežnega razvoja tehnologij za krepitev ogljičnih ponorov oziroma “negativnih emisij”. Z ogljičnimi ponori scenariji upočasnijo potrebni hitrosti zmanjševanja antropogenih emisij in družbeno-ekonomske transformacije, vendar so obstoječe ocene o realnem potencialu in zanesljivosti tehnologij negativnih emisij deležne številnih kritik. V seminarju bomo predstavili preliminarne rezultate analize potenciala negativnih emisij v zadnji generaciji scenarijev IPCC. Pokazali bomo, da scenariji pretiravajo z oceno možne realizacije ogljičnih ponorov. Manjši obseg negativnih emisij pomeni, da bomo za izvedbo ambicioznega podnebnega prehoda morali prej opustiti fosilne vire energije in posledično zmanjšati končno porabe energije. Tehnologije ogljičnih ponorov so tudi same ogromen energetski porabnik. Ocenjujemo, da bi do leta 2100 tehnologije ogljičnih ponorov lahko postale porabnik do 10% celotne proizvodnje končne energije. Ugotavljamo, da tehnologije ogljičnih ponorov sprva omogočajo nekoliko zmernejšo transformacijo energetskega sistema, vendar so na dolgi rok precejšnjo breme za ekonomijo in sam energetski sistem.