1308. sredin seminar: Alen Orbanić: DeFi, pametne pogodbe, EVM in programski jezik Solidity

Date of publication: 7. 6. 2021
Computer mathematics seminar (Wednesday seminar)
Wednesday
9
June
Time:
18:00 - 19:45
ID: 957 6090 9821 – Password: 627456
Seminar bo 9. junija ob 18:00 po Zoom-u

Alen Orbanić: DeFi, pametne pogodbe, EVM in programski jezik Solidity

V zadnjem letu se je v okviru vzpona t.i. decentraliziranih financ (DeFi) pojavilo veliko odmevnih aplikacij pametnih pogodb (Uniswap, Yearn finance, …), v začetku predvsem na omrežju Ethereum. Ethereum je omrežje in bločna veriga na kateri tečejo pametne pogodbe na virtualnem stroju EVM (Ethereum Virtual Machine). Programski jezik Solidity je najbolj uveljavljen visokonivojski programski jezik za pisanje pametnih pogodb, ki se prevedejo v strojno kodo na EVM. Tako EVM kot prevajalnik za Solidity sta odprtokodna in uporabljajo ju tudi druge bločne verige, npr. Avalanche, Binance Smart Chain, Flare Networks, itd., kjer intenzivno poteka razvoj rešitev za DeFi. Predstavili bomo osnove delovanja tovrstnih bločnih verig, EVM in razvoja v Solidityu. Izpostavili bomo tudi nekatere tehnične in varnostne omejitve, ki se pojavijo pri programiranju pametnih pogodb v Solidityu.