Marjetka Knez: Aktualne raziskave na področju zlepkov nad triangulacijami

Date of publication: 7. 6. 2021
Numerical analysis seminar
Wednesday
9
June
Time:
10:15 - 11:00
Location:
predavalnica 2.02 na Jadranska 21 in aplikacija Zoom
ID: 985 2440 5593

Zlepki nad triangulacijami predstavljajo enega od glavnih pristopov k aproksimaciji funkcij dveh spremenljivk, so nepogrešljivi pri predstavitvi parametrično podanih ploskev ter pri numeričnem reševanju parcialnih diferencialnih enačb nad kompliciranimi domenami. Na predavanju bo razloženo, kako zlepke nad triangulacijami predstavimo in s kakšnimi problemi se soočamo pri njihovi analizi. Poudarek bo na rezultatih, povezanih s konstrukcijo numerično stabilnih baznih zlepkov za različno definirane prostore, predstavljena pa bo tudi njihova praktična uporaba. V zaključku bodo navedene možne posplošitve in ideje za nadaljnje raziskovalno delo.

Predavanje bo potekalo v okviru javnega predavanja dr. Marjetke Knez pred izvolitvijo v naziv redne profesorice.