D. Lešnik, Čechovi in Ripsovi kompleksi v Urisonovem prostoru

Date of publication: 8. 10. 2021
Topology seminar
Monday
11
October
Time:
12:15 - 13:45
Location:
Predavalnica 3.06 in na spletu

Urisonov univerzalni metrični prostor je poln separabilen metrični prostor, za katerega velja: vsaka izometrija v Urisonov prostor, definirana na končnem podprostoru separabilnega metričnega prostora, se da razširiti do izometrije celega prostora. Za podprostore Urisonovega prostora se Čechovi in Ripsovi kompleksi ujemajo. Ogledali si bomo strukturo Urisonovega prostora in kako jo lahko uporabimo za konstrukcije homotopskih ekvivalenc med Čechovimi/Ripsovimi kompleksi.