Uros Kuzman: Aproksimacijski izreki za Pascalijeve sisteme

Date of publication: 8. 10. 2021
Complex analysis seminar
Tuesday
12
October
Time:
12:30
Location:
Predavalnica 3.06

V torek, 12. oktobra ob 12. uri in 30 minut, bo v okviru seminarja za kompleksno analizo predavanje

Uros Kuzman: Aproksimacijski izreki za Pascalijeve sisteme.

Povzetek: V seminarskem predavanju se bomo posvetili aproksimaciji resitev Pascalijevega sistema. To so vektorske funkcije, ki zadoscajo enacbi u_{ \bar{\zeta}}+B_1u+B_2\bar{u}=0, kjer sta B_1 in B_2 matricni funkciji definirani na enotskem disku. Ker gre za elipticni sistem enacb oz. posplosene analiticne vektorje, lahko zanje dokazemo analoge nekaterih klasicnih rezultatov: Rungejev izrek, Mergelyanov izrek na dopustnih kompaktnih množicah in Carlemanov aproksimacijski izrek.

Seminar bo v predavalnici 3.06 na Jadranski 21. Vljudno vabljeni!

Vodji seminarja

Franc Forstneric in Barbara Drinovec Drnovsek