J. Kališnik, Struktura distribucij s končnim nosilcem, 2. del

Date of publication: 28. 11. 2021
Topology seminar
Monday
29
November
Time:
12:15 - 13:45

Distribucije oziroma posplošene funkcije na gladkih mnogoterostih igrajo pomembno vlogo v teoriji linearnih parcialnih diferencialnih enačb. Na seminarju si bomo pogledali opis distribucij s končnim nosilcem na poljubni mnogoterosti. Distribucij v splošnem ne moremo množiti po točkah, lahko pa definiramo konvolucijski produkt na prostoru distribucij s kompaktnim nosilcem na Liejevi grupi. Glede na ta produkt tvorijo distribucije s končnim nosilcem lokalno konveksno Hopfovo algebro, ki je semidirektni produkt grupne algebre dane grupe in univerzalne ovojne algebre njej pridružene Liejeve algebre.