Andrej Likar: Ali lahko zgolj oblika zapisa enačbe pripelje do odkritja? Niels Bohr in njegov atom

Date of publication: 2. 1. 2022
Seminar for history of mathematical sciences
Thursday
6
January
Time:
20:00 - 21:00
ID: 301 523 6109 – Password: 013578

Povzetek. V seminarju bom osvetlil nenavadno pot, ki je Nielsa Bohra pripeljala do njegove svojčas zmagovite slike atoma. V učbenikih kvantne mehanike Johna Nicholsona, ki je Bohru pokazal pravo smer, je ne omenjajo. Prezrt že za svojega življenja, dobiva v sodobnih monografijah o zgodovini fizike svoje mesto.