1319. sredin seminar: Luka Kronegger, Marjan Cugmas: Priprava podatkov in prvi pregled sveže bibliografske zbirke slovenskih raziskovalcev

Date of publication: 21. 3. 2022
Computer mathematics seminar (Wednesday seminar)
Wednesday
23
March
Time:
18:00 - 19:45
ID: 957 6090 9821 – Password: 627456
Sreda, 23. marec 2022, od 18:00 do 19:45, po Zoomu

Na tokratnem seminarju bosta Luka Kronegger in Marjan Cugmas predstavila uvodne postopke pri pripravi podatkov, ki potekajo v okviru projekta na temo mentorskega odnosa in znanstveno produkcijo med slovenskimi raziskovalci. Predstavila bosta:

  • tehnične zagonetke pri parsanju osebnih bibliografij iz XML datotek izvoženih neposredno iz IZUMa (Poleg strukture podatkov, bi si ogledali tipične napake prisotne v izvornih podatkih);
  • hiter pregled trendov števila znanstvenih publikacij v Sloveniji glede na strese in pretrese zadnjih let.

Del srečanja bo namenjen pogovoru o izhodiščih in problemom pri merjenju omrežij znanstvenega sodelovanja.

PS. Kdor bi rad kaj povedal na naslednjih seminarjih, naj mi sporoči naslov teme in doda kratek povzetek.

Vladimir Batagelj