Boštjan Gabrovšek: Zaznavanje vozlov v proteinih z uporabo vztrajne homologije

Date of publication: 1. 5. 2022
Geometric topology seminar
Wednesday
4
May
Time:
10:00 - 12:00
Location:
Zoom
ID: 927 2980 9880
Na seminarju bomo povzeli rezultate članka [1], kjer uporabijo vztrajno homologijo za zaznavanje vozlov v proteinih. [1] K. Benjamin, L. Mukta, G. Moryoussef, C. Uren, H. A. Harrington, U. Tillmann, A. Barbensi, Homology of homologous knotted proteins, \href{https://arxiv.org/abs/2201.07709}{arXiv:2201.07709 [math.AT]} (Jan 2022)

Vljudno vabljeni! B. Gabrovšek in D. Repovš