Zagovor magisterija: Sebastian Mežnar, Učinkovit generativni model za algebrajske izraze in odkrivanje enačb

Date of publication: 19. 8. 2022
Department of Mathematics MSc defense
Wednesday
31
August
Time:
09:00 - 10:00
Location:
Predavalnica 3.06, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Sebastian MEŽNAR (interdisciplinarni magistrski študijski program druge stopnje Računalništvo in matematika)
bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom »Učinkovit generativni model za algebrajske izraze in odkrivanje enačb« dne 31. 8. 2022 ob 9.00 v predavalnici 3.06, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- prof. dr. Sandi Klavžar (predsednik)
- prof. dr. Ljupčo Todorovski (mentor)
- doc. dr. Aljaž Zalar (UL FRI, član)